Geest en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuw onderzoek bevestigt dit nog maar eens. Patronen in ons brein zouden voorspellen hoe ons lichaam reageert op stressvolle situaties.

Het onderzoek is recent gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association.

‘Overdreven’ reactie

Sommige mensen reageren sterker op stress dan anderen. Hun hart klopt sneller en hun bloeddruk gaat verder omhoog. Volgens dr. Gianaros en collega’s kan deze ‘overdreven’ stressreactie op de langere termijn negatieve gevolgen hebben.

Zo hebben mensen van wie de bloeddruk omhoogschiet in stressvolle situaties meer kans op een hoge bloeddruk. Ook hebben zij een verhoogd risico om te overlijden aan een hartziekte. Het is belangrijk om te begrijpen welke breinmechanismen hieraan ten grondslag liggen, zodat hun risico kan worden verlaagd.

Fysieke reacties voorspellen

Om het verband tussen lichaam en brein te bestuderen, analyseerden de onderzoekers hersenscans van meer dan 300 jongvolwassenen. Ook bekeken zij tegelijkertijd hun fysieke reacties, zoals de bloeddruk en hartslag. Tijdens de scans werden de deelnemers gevraagd om testjes te doen die met opzet waren ontworpen om een stressvolle ervaring te creëren. Zo moesten ze bijvoorbeeld vragen beantwoorden onder een strikte tijdslimiet.

Vervolgens pasten de onderzoekers kunstmatige intelligentie toe om de resultaten de analyseren. Ze ontdekten dat de mensen die fysiek sterker op stress reageerden – met de hoogste bloeddruk en hartslag – specifieke activiteit in hun brein lieten zien. De kunstmatige intelligentie kon op deze manier voorspellen hoe iemands bloeddruk en hartslag zouden veranderen, gebaseerd op de breinactiviteit van de persoon.

Ook zagen zij dat activiteit in bepaalde delen van de hersenen verbonden was aan grotere stressreacties in het lichaam. Een voorbeeld is het hersengebied dat bepaalt in hoeverre externe informatie bedreigend is.

Meer onderzoek nodig

De wetenschappers benadrukken wel dat het onderzoek beperkingen heeft. Zo waren de deelnemers gezonde jongvolwassenen die een laag risico liepen op hartziekten. Wellicht dat een studie bij ongezonde participanten andere resultaten had opgeleverd.

Ook vormt het onderzoek geen bewijs dat verhoogde activiteit in bepaalde delen van het brein als antwoord op stress, voor fysieke veranderingen in het lichaam zorgt. Er werd alleen een verband gevonden. De wetenschappers stellen dan ook dat meer onderzoek nodig is om de connectie tussen breinactiviteit en stressreacties te begrijpen.