Als we spreken over darmkanker, dan wordt meestal dikkedarmkanker en endeldarmkanker bedoeld. De ziekte komt ook voor in de dunne darm, maar in veel mindere mate. In Nederland wordt jaarlijks bij meer dan 13.000 mensen dikkedarmkanker vastgesteld. Dikkedarmkanker wordt vooral vastgesteld bij mensen vanaf vijftig jaar, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen.

Wat zijn de oorzaken?

Over de oorzaken van dikkedarmkanker is helaas niet veel bekend, al is er een aantal factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen in het ontstaan van de ziekte. Zo is 90 procent van de darmkankerpatiënten ouder dan vijftig jaar. Daarnaast zijn poliepen in de darm een belangrijke risicofactor. Darmkanker ontstaat vrijwel altijd uit een poliep. Ook erfelijkheid is een risicofactor. En mensen die eerder ergens in het lichaam kanker hebben gehad, hebben een verhoogde kans de ziekte te krijgen. Ten slotte geven chronische ontstekingsziekten van de darm ook een licht verhoogde kans.

Wat zijn de symptomen van dikkedarmkanker?

De symptomen bij dikkedarmkanker zijn sterk afhankelijk van de plaats van de tumor. In het laatste deel van de dikke darm is de ontlasting al ingedikt. Als daar een tumor zit, bemoeilijkt deze de doorgang van de ontlasting. Dat kan een of meer van de volgende symptomen veroorzaken: verstopping of diarree, bloed en/of slijm bij de ontlasting of loze aandrang.

Als een tumor zich in het begin van de dikke darm bevindt, ontstaan klachten veel later dan bij een tumor in het laatste deel van de dikke darm. In het begin van de dikke darm is de ontlasting namelijk nog dun, waardoor het de tumor makkelijk passeert. Op een bepaald moment kunnen symptomen ontstaan zoals vermoeidheid, duizeligheid door bloedarmoede, vage buikpijn of een gevoelige plek in de buik.

Behandeling van dikkedarmkanker

Er zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk bij dikkedarmkanker. Welke behandeling voor welke patiënt het beste is, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het stadium van de kanker bijvoorbeeld erg belangrijk. Daarnaast spelen ook persoonlijke factoren een rol. En hoe goed is de lichamelijke conditie? Waar zit de darmtumor en zijn er uitzaaiingen? En natuurlijk: wat wil de patiënt zelf? De behandelende arts zal de verschillende mogelijkheden uitgebreid bespreken. De meest toegepaste behandelingen bij dikke darm kanker zijn: een operatie, bestraling, chemotherapie. Vaak is een combinatie van deze behandelmethoden nodig.