Psychologen hebben lang gedacht dat onze emoties zijn onder te verdelen in 6 hoofdcategorieën: blij, boos, verdrietig, angstig, afschuw en verbazing. Maar onderzoekers van de University of California veronderstellen dat het anders zit. Er zouden geen 6 maar wel 27 verschillende groepen te onderscheiden zijn.

De studie is recent gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Van geboorten tot seks

Voor het onderzoek keken 835 mensen naar korte videoclips. Deze filmpjes waren speciaal gemaakt met het doel bepaalde gevoelens op te roepen. Voorbeelden van thema’s die voorbijkwamen waren geboorten, trouwerijen, risicovolle stunts, overlijden, natuurrampen en seks.

Vervolgens werden de deelnemers opgesplitst in 3 groepen. De eerste groep moest hun reactie op de videoclips eerlijk en open beschrijven. Aan de tweede groep werd gevraagd de filmpjes te rangschikken naar sterkte van de emoties die gevoeld werden. De laatste groep werd gevraagd hun reacties te rangschikken naar tegengestelden, zoals dominant en onderdanig of positief en negatief. De wetenschappers ontdekten dat ze konden voorspellen hoe de mensen de video’s zouden beoordelen, gebaseerd op de emoties die de voorgaande deelnemers hadden omschreven.

27 categorieën

Uiteindelijk kwam het team tot de conclusie dat de participanten over het algemeen hetzelfde reageerden op de videoclips. De gegevens stelden hen in staat om 27 verschillende categorieën aan emoties te onderscheidden:
– Adoratie
– Afschuw
– Amusement
– Angst
– Bang
– Bedroefd
– Bewondering
– Empathische pijn
– Esthetische waardering
– Horror
– Interesse
– Jaloers
– Kalmte
– Nostalgisch
– Ongemak
– Ontzag
– Opwinding
– Plezier
– Romantisch
– Seksuele opwinding
– Sympathie
– Tevreden
– Triomfantelijk
– Vermaak
– Verveling
– Verward

Emoties

Lees ook: mensen herkennen emoties in diergeluiden

Elke emotie een kleur

Vervolgens maakten de wetenschappers door middel van innovatieve modellen en visualisatietechnieken een interactieve kaart van menselijke emoties. Deze liet zien hoe de categorieën aan elkaar verbonden waren en geen op zichzelf staande “eilandjes” waren. Ook werd aan elke soort een kleur verbonden.

Rijke emoties

Volgens de onderzoekers zijn emoties veel rijker dan voorheen werd aangenomen. Ze hopen dat de studie andere wetenschappers zal helpen om de emoties die onder stemmingen liggen, preciezer te begrijpen. Dit zou kunnen leiden tot betere psychiatrische behandelingen en meer inzicht in de neurologische basis van gevoelens.