8% van de 12- tot 25-jarigen geeft aan psychisch ongezond te zijn. Dit blijkt uit vragen die ze daarover hebben beantwoord. Het is een lichte stijging ten opzichte van tien jaar geleden. Toen lag het percentage op 7%. Ruim een derde van deze psychisch ongezonde jongeren heeft in het afgelopen jaar naar eigen zeggen een depressie gehad.

Jongeren voelen zich over de gehele linie ongeveer even gezond als tien jaar geleden. Op de vraag ‘Hoe is over het algemeen je gezondheid?’ gaf 91% in 2015/2017 een positief antwoord. Dit is niet significant meer dan tien jaar eerder, waar dit bij de psychische gezondheid wel het geval is.

Meisjes vaker psychisch ongezond

Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 % tegen 6 %. Daarnaast komt psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen en vaker onder jongeren met een westerse migratieachtergrond dan met een Nederlandse achtergrond. Deze verschillen in psychische gezondheid naar achtergrondkenmerken zijn vergelijkbaar met tien jaar geleden.

depressie | nieuwe behandelingen

Lees ook: nieuwe behandelingen tegen depressie

Ongezonde jongeren over het algemeen ongezonder

Van de psychisch ongezonde jongeren beoordeelt 65 % de eigen gezondheid als minder goed. Dit terwijl het leeuwendeel van de psychisch gezonde jongeren wel een goede gezondheid ervaart (93 %). Ook dit patroon is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Depressie komt het vaakst voor

Psychisch ongezonde jongeren rapporteren meer langdurige aandoeningen dan psychisch gezonde jongeren. In 2015/2017 had ruim een derde van de psychisch ongezonde jongeren in de 12 voorafgaande maanden een depressie gehad, rapporteerden zij. Ook zeiden zij vaker dan psychisch gezonde jongeren last te hebben gehad van migraine of ernstige hoofdpijn, een allergie, duizeligheid met vallen of een rugaandoening.

Bron: CBS