Een gezond dieet, regelmatig sporten, een gezond lichaamsgewicht, een lage alcoholconsumptie en niet roken zijn vijf leefstijlgewoonten die tijdens de volwassenheid meer dan een decennium aan de levensverwachting kunnen toevoegen. Dit wordt gesteld door een nieuwe studie onder leiding van de Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Volgens de onderzoekers hebben mensen met de gezondste levensstijl, 82% minder kans op overlijden aan hart- en vaatziekten en 65% minder kans om te sterven aan kanker, in vergelijking met degenen met de minst gezonde levensstijl. Deze percentages zijn berekend over een onderzoeksperiode van ongeveer 30 jaar.

Beïnvloeden van mortaliteit

De studie is de eerste uitgebreide analyse waarin de impact van levensstijlstijlen in relatie tot een lager risico op de levensverwachting is onderzocht. Het onderzoek betrof 34 jaar aan gegevens van 78.865 vrouwen en 27 jaar aan gegevens van 44.354 mannen, die respectievelijk deelnamen aan de Nurses’ Health Study en de Health Professionals Follow-up Study. De onderzoekers bekeken hoe vijf gezonde leefstijlfactoren – niet roken, een laag BMI (18.5-24.9 kg/m2), minstens 30 minuten per dag matige tot krachtige fysieke activiteit, matige alcoholinname (tot ongeveer een glas wijn per dag voor vrouwen, of maximaal twee glazen voor mannen), en een gezond dieet – de mortaliteit kunnen beïnvloeden.

Toename van levensverwachting

Voor deelnemers die hun leefstijlgewoonten niet veranderden, schatten de onderzoekers dat de levensverwachting op 50-jarige leeftijd voor vrouwen 29 jaar was en voor mannen 25,5. Voor diegenen die alle vijf leefstijlfactoren eigen maakten, werd de levensverwachting op 50-jarige leeftijd voor vrouwen geschat op 43,1 jaar en voor mannen op 37,6 jaar. Op basis van deze gegevens kun je dus stellen dat vrouwen die gezond leven hun leven met gemiddeld 14 jaar verlengen en mannen met 12 jaar.

Daarnaast bleken de mensen die gezond leven 74% minder kans te hebben om te sterven tijdens de onderzoeksperiode. De onderzoekers ontdekten ook dat er een dosis-responsrelatie was tussen elke individuele gezonde leefstijlgewoonte en een verlaagd risico op vroegtijdig overlijden, en dat de combinatie van alle vijf de gezonde gewoonten verband hield met de meest verkregen extra jaren van leven.

Meer nadruk nodig vanuit de overheid

Volgens onderzoeker Frank Hu (Harvard Chan School) onderstreept deze studie het belang van gezonde levensstijlgewoonten voor het verbeteren van de levensduur. Dat geldt in principe voor iedereen maar hij doelt met name op de Amerikaanse bevolking. “Het naleven van gezonde leefstijlgewoonten moet omhoog. Hiervoor zou in het overheidsbeleid meer nadruk moeten gelegd om gezonde voeding en levensstijlen te ondersteunen en te stimuleren.”

Bron: Science daily