Blijf op de hoogte

Search Results for: "opvoeding"

Kinderwelzijn

Gastouderopvang onderscheidt zich van andere vormen van kinderopvang door kleinschaligheid in een huiselijke omgeving. Daardoor is het voor ouders mogelijk om samen met de gastouder als opvoedpartners op te trekken.…

Leven met een LVB

Kinderen met een lichte beperking en/of moeizaam gedrag komen in de thuissituatie niet zelden in de problemen. De spanning kan thuis zó hoog oplopen, dat een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling dreigt.…

Algemeen

Het opvoeden van een kind, en de ondersteuning bij het opgroeien, wordt door de meeste ouders als een mooie ervaring gezien. Niet alle kinderen en ouders hebben het echter getroffen;…

Kinderwelzijn

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht,…

Kinderwelzijn

Sinds 1 mei is Nelleke Groenewegen de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Jeugdinterventies (SJI). In het complexe speelveld van de jeugdzorg in alle facetten, kunnen de ideeën van Groenewegen en SJI…

Kinderwelzijn

Bij studiebegeleiding ligt het accent vaak op het aanvullen van tekorten. Communiceer je niet goed? Dan wordt het een communicatietraining. Het is beter om te kijken naar iemands talent. Dat…

Kinderwelzijn

Een tweede thuis. Daar waar je na school even tot rust komt en je, in je eigen tempo, verder ontdekt, probeert en leert. Zo voelt het voor ieder kind op…

Kinderwelzijn

Jacqueline Poiesz is pedagogisch beleidsmedewerker bij SKDH, een organisatie in Noord-Holland gericht op kinderopvang, die de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal zet. Deze aanpak staat aan de basis in…

Kinderwelzijn

Als het gaat om de opvoeding van kinderen, worden de zaken in Nederland vaak nodeloos ingewikkeld gemaakt, vindt Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Kinderopvang Humanitas. Zij…

Kinderwelzijn

De groep jongeren die jeugdzorg ontvangt is voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet niet verder gestegen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend…