Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Palliatieve zorg

Seksualiteit en intimiteit onderbelicht in de palliatieve zorg

In de terminale fase van ziekte blijven seks en intimiteit tussen patiënten en hun partners een belangrijke rol spelen. Dat onderkennen patiënten in een nieuw gepubliceerd onderzoek, echter blijkt hier maar weinig aandacht voor te zijn in de palliatieve zorgverlening. VUB-wetenschapster Charlotte Benoot van de onderzoeksgroep Mental Health and Wellbeing voerde de studie uit en heeft enkele aanbevelingen geformuleerd voor de zorg, voor een positievere benadering van intimiteit. Seksleven raakt

25% van ongeneeslijke kankerpatiënten op zichzelf aangewezen

Ongeneeslijk zieke kankerpatiënten worden te vaak aan hun lot overgelaten nadat een zorgverlener hun verteld heeft dat ze niet meer beter worden. Ruim een kwart van de mensen wordt niet verder geholpen terwijl een ruime meerderheid daar wel behoefte aan heeft. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht voor naasten en advies over psychische en lichamelijke klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het

‘Door jezelf weg te cijferen, blijft niets van je over’

Familie en naasten geven doorgaans met liefde gehoor aan de wens voor een aangenaam levenseinde van een uitbehandelde kankerpatiënt. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Door flinke bezuinigingen staat de palliatieve zorg – oftewel het bieden van verzachtende verzorging in de laatste levensfase van een patiënt – onder grote druk. Hierdoor rust een deel van deze verantwoordelijkheid op de schouders van de directe

Vrijwilligers in de palliatieve zorg belangrijker dan ooit

Een aangenaam levenseinde is een vanzelfsprekende wens van iedereen. Toch is het een gespreksonderwerp dat mensen het liefst uit de weg gaan. Praten over de dood is immers iets dat men bij voorkeur zo lang mogelijk uitstelt. Desondanks neemt de vraag naar palliatieve zorg – dat wordt aangeboden bij patiënten thuis, in hospices en zorginstellingen – gestaag toe door vergrijzing en meer chronisch zieken. Om deze reden benadrukt directeur Fleur

Familie IC-patiënten tevreden over de zorg aan het einde van het leven

Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden willen worden bij beslissingen rond het levenseinde. Dat concludeert Rik Gerritsen, internist bij het Medisch Centrum Leeuwarden, in zijn promotieonderzoek dat hij uitvoerde bij het Universitair Medisch

Vroege start palliatieve zorg verbetert levenskwaliteit

Ongeneeslijke kankerpatiënten hebben er baat bij als er meteen gestart wordt met palliatieve zorg. Volgens onderzoek van de Universiteit Gent (Ugent), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) verbetert de levenskwaliteit van de patiënt door meteen te starten. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet Oncology. Focus van zorg Waar oncologische zorg focust op de behandeling van de ziekte, legt palliatieve zorg

Goede palliatieve zorg centraal in de hospice zorg

Palliatieve zorg is een vorm van zorg erop gericht om mensen met een ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden. Professionele bestrijding van symptomen en aandacht voor psychische, sociale en existentiële vraagstukken gaan daarbij samen met zorg vanuit compassie. Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve zorg en Hospicezorg, verbonden aan het UMC Utrecht, doet onderzoek naar hospicezorg in Nederland. Ze legt uit dat er drie stadia bestaan in de palliatieve

Wat is passende zorg in de laatste levensfase?

Zorg in de laatste levensfase is niet alleen afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt, maar ook van de rol die artsen willen en kunnen spelen. “Ik zou patiënten dan ook aanraden tijdig in gesprek te gaan met hun arts over hun levenseinde”, aldus promovenda/huisarts in opleiding Eva Bolt van het VUmc. Zij onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en wat de rol van mogelijk levensverlengende behandelingen

Palliatieve zorg is een kunst op zich

Verpleegkundigen, huisartsen, oncologen, chirurgen, cardiologen, longartsen en andere zorgprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening die niet meer te genezen is. Daarom hoort palliatieve zorg, zorg gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase, een volwaardig onderdeel te zijn van generalistische zorg. Dit zegt Gerrit van der Wal, voorzitter programmacommissie Palliantie van ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek

Een positieve invulling van de laatste fase

Sinds lange tijd geldt de definitie van gezondheid die de World Health Organization (WHO) hanteert als wereldwijde standaard: ‘gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Langzaam maar zeker is dit vertaald naar: ‘gezondheid is de afwezigheid van ziekte’. Positieve Gezondheid Een nogal negatieve benadering, vindt Huber, want compleet welbevinden is vrijwel nooit haalbaar. Ze introduceerde daarom een nieuwe definitie: ‘gezondheid als het vermogen om je aan