Om beter te kunnen omgaan met (chronische) pijn is goed slapen van groot belang. Dit schrijven Britse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Sleep Medicine. Het algemene oordeel van patiënten luidde: “Ik ben niet in staat om te gaan met mijn pijn, als ik niet goed slaap.”

Patiënten zitten vaak in een vicieuze cirkel waarbij pijn tot slapeloosheid leidt, en slecht slapen de pijn vervolgens verergert.

Slapen in relatie tot pijn

De onderzoekers van de University of Warwick keken naar de houding van mensen ten opzichte van hun pijn en het slapen. Ze ontdekten dat deze houding vaak negatief was, waardoor mensen juist vaker te maken kregen met slapeloosheid. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk slechter omgaan met pijn.
Volgens de wetenschappers kunnen negatieve gedachten aangepast worden door middel van cognitieve gedragstherapie.

Negatieve gedachten

Wanneer constant negatieve gevoelens geuit worden over pijn en slapen, kan dit klachten als rugpijn, fibromyalgie en artritis beïnvloeden. Dit toonden de onderzoekers aan door bij 245 patiënten het verband tussen pijn ervaren en de slaapkwaliteit te achterhalen.

Aangepaste houding

Patiënten zijn er bij gebaat om negatieve gedachten aan te passen. Nadat de wetenschappers vaststelden dat hiervan sprake was bij een patiënt, onderging deze sessies van cognitieve gedragstherapie. De therapie leidde tot betere slaap en uiteindelijk tot vermindering van (chronische) pijn.

Co-onderzoeker Nicole Tang zegt het volgende hierover: “Gedachten kunnen een (in)directe impact hebben op onze gevoelens, gedrag en zelfs op wat we fysiek ervaren. Als jij jezelf mentaal gezien ervan weet te overtuigen dat je goed zal slapen, dan kan dit z’n weerslag vinden in hoe je lichaam reageert.”

Bron: Journal of Clinical Sleep Medicine