CTEPH is een vorm van pulmonale hypertensie. De bloeddruk in de longslagaders wordt vergroot door stolsels en vaatveranderingen. Een doorgemaakte trombo embolie of longembolie kan de oorzaak zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor CTEPH behandelen.

CTEPH behandelen

Operatief verwijderen van de stolsels heeft de voorkeur en is ook genezend. Dan moeten de stolsels wel door de chirurg te benaderen zijn. Dat lukt alleen als de stolsels in de hoofd- of bijstammen zitten.

Als de stolsels in de kleinere vaten zitten zijn ze niet-operabel en kan CTEPH met medicatie bestreden worden.

Stolsel dotteren

Een nieuwe mogelijkheid om CTEPH te behandelen is om met een katheter de plaatsen bij de stolsels te dotteren om zo de bloeddoorstroming te verbeteren, in combinatie met medicijnen. Dit dotteren wordt percutane pulmonale angioplastiek (PPA) genoemd.

CTEPH-behandelen

PPA bij CTEPH

PPA heeft de voorkeur voor patiënten die niet goed te opereren zijn of waarbij een operatie door comorbiditeit of hoge leeftijd erg risicovol is, op voorwaarde dat de afwijkingen daarvoor geschikt zijn”, vertelt dr. Petr Symersky, cardiothoracaal chirurg in het VUmc te Amsterdam

Internationale richtlijn CTEPH

Dr. Petr Symersky: “Een operatie heeft de voorkeur. Daar worden de beste resultaten mee bereikt. De internationale richtlijn zegt dat de behandeling van CTEPH, inclusief de afweging om wel of niet te opereren, alleen mag gebeuren in een gespecialiseerd centrum waar een chirurg aanwezig is. In Nederland zijn twee centra waar dat kan. Het VUmc is er daar één van.

Symersky vervolgt; ”Overigens hebben we de indruk dat er sprake is van onderdiagnostiek. Op basis van het aantal longembolieën zouden er meer patiënten met CTEPH moeten zijn die ook prima operabel zijn in de gespecialiseerde centra.