De topklinische geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een dure sector. Daarom is de inzet van de juiste behandeling bij iedere cliënt van groot belang. Kosteneffectiviteit en het identificeren van de juiste cliënten spelen hier een grote rol bij, vertelt Leona Hakkaart-van Roijen, universitair hoofddocent bij Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM).

Waarom is kosteneffectiviteit zo belangrijk binnen de topklinische ggz?

“De ggz op zich is een hele dure sector. Het heeft hoge kosten in behandelingen, maar ook maatschappelijk gezien kosten psychische stoornissen veel geld. Daarnaast ervaren ggz-cliënten veel verlies aan kwaliteit van leven. Je wilt dus dat deze mensen de best passende zorg krijgen. Bij een kosteneffectiviteitsonderzoek worden de kosten en de effectiviteit van behandelingen gewogen, om de juiste keuze voor een behandeling te kunnen maken. Zo kan een goedkopere behandeling minder effectief blijken, en dus niet doelmatig, terwijl een duurdere behandeling die beter werkt uiteindelijk juist doelmatig blijkt te zijn.”

Belangrijk is ook het identificeren van cliënten met een topklinische zorgvraag. Kunt u dat toelichten?

“Het klinkt heel logisch: het identificeren van die cliënten, maar dit is een van de knelpunten binnen de topklinische zorg. Omdat het een dure vorm van zorg is, wil je deze reserveren voor de mensen die het echt nodig hebben. De vraag is; hoe doe je dat? In het verleden gebeurde dit vooral op basis van de individuele kennis en kunde van behandelaren. Dit had onderen overbehandeling tot gevolg, bovendien ontstond veel variatie. Zo kon een cliënt bij de ene behandelaar geïdentificeerd worden als topklinische ggz-cliënt en bij een andere niet.”

Hoe kan dit beter en wat is jullie rol hierin?

“Om dit proces te stroomlijnen, hebben wij samengewerkt met TOPGGz- en topklinische ggz-afdelingen. Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met de kennis van behandelaren en kenmerken uit de literatuur, hebben we een lijst ontwikkeld van zes kenmerken bij cliënten die topklinische zorg nodig hebben. Dit Decision Tool is hiermee een handzaam hulpmiddel om de toeleiding naar de meest optimale behandelsetting te ondersteunen. Het levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de ggzzorg. Het sluit dus goed aan bij de praktijk. Als instituut leveren wij wetenschappelijke kennis in nauwe samenwerking met het veld; de cliënten en behandelaren. Het topklinische ggz-instrument is hier één voorbeeld van. Met onze vertaalslag vanuit de wetenschap naar de praktijk willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van zorg.”

Meer informatie?
www.eur.nl/eshpm/