Blijf op de hoogte

Met meer vrijheid en verantwoordelijkheid werken in de ggz

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die het werk zoveel betekenis geven. Hoe geven moderne ggz-instellingen hier vorm aan? Iris Bandhoe, voorzitter van de raad van bestuur, en Paola Welschen, werkzaam als psychiater, vertellen over GGZ Delfland als werkplek.

Hoe kan men GGZ Delfland het beste typeren?

Welschen: “Ik werk sinds 2001 als psychiater, en inmiddels twee jaar in de langdurende zorg bij GGZ Delfland. Wat mij opviel aan deze organisatie is de mate waarin men korte lijnen heeft met elkaar. In andere organisaties kun je nog wel eens gemakkelijk ‘verdwijnen’, om het maar zo te zeggen, maar bij deze organisatie weet iedereen elkaar te vinden. Ik zou het echt een kleinschalige organisatie noemen, het is precies groot genoeg. Dit maakt het ook heel persoonlijk, wat fijn werkt: iedereen voelt zich als één geheel onderdeel van de organisatie.”

GGZ Delfland is relatief klein: hoe ziet de organisatie eruit?

Bandhoe: “We zijn een middelgrote organisatie met diverse locaties in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. Maar desondanks hebben we heel weinig managementlagen. We hebben alleen de raad van het bestuur samen met de directeuren, en vervolgens direct de laag van de managers. Ik ben zelf overigens ook praktiserend psychiater, waardoor ik direct contact heb met cliënten en de andere werknemers. Zo weet je goed wat er speelt, hoe bepaalde zaken in de praktijk uitwerken en welke zorgen er zijn. Dit vind ik heel belangrijk, dat je niet vanuit een soort ivoren toren bestuurt.”

Welke voordelen heeft deze platte organisatiestructuur?

Welschen: “Iedereen weet wat er speelt in de organisatie. Bovendien kun je heel snel inhoudelijk iets doen. Als je als behandelaar bijvoorbeeld vindt dat we op de locatie meer moeten doen met dagbesteding, dan hebben we dat erg snel geregeld. Je hoeft met je verzoek niet een grote organisatie in, integendeel: je komt al snel terecht bij de juiste persoon omdat de afstand zo klein is. Dan heb je het er over, en kun je snel overgaan tot actie.”

Bandhoe: “We zitten heel dicht bij de managers en kunnen veel in contact komen met de werknemers. Zo kunnen we heel snel opmerken welke ideeën er zijn, hoe we mensen kunnen verbinden en welke behoeftes er zijn. Het geeft ons bovendien een bepaalde mate van flexibiliteit. We kunnen snel schakelen als dat nodig is, en snel met goede ideeën aan de slag omdat het niet
allemaal bestuurslagen door hoeft. Dit model kunnen we alleen doen omdat de organisatie het heel goed doet, en ik ben ook heel trots op onze werknemers dat het zo goed gaat.”

Hoe geeft GGZ Delfland vorm aan eigenaarschap over het werk?

Bandhoe: “We vinden het belangrijk om in te zetten op de opleiding van onze medewerkers. Zij kunnen hierin zelf aangeven wat ze willen en wat ze nodig hebben. Het heeft bovendien als voordeel dat wij veel kunnen leren van onze goed opgeleide mensen. Een goede opleiding stelt hen namelijk in staat om op te merken wat er beter kan in de organisatie, of welke mogelijkheden wij nu misschien nog niet benutten. Daarnaast stellen we heel duidelijk kaders, zodat er in ieder geval een sterke basis is. Zo weten we zeker dat de essentiële taken worden uitgevoerd en kunnen we ook zien hoeveel ruimte er is voor extra eigenaarschap. Dat levert mooie nieuwe initiatieven van medewerkers op, zoals nieuwe behandelmogelijkheden met virtual reality en de Fit op weg poli voor het verkorten van de wachtlijsten.”

Welschen: “Wij werken in multidisciplinaire teams. Daarin is ieder zijn rol belangrijk, ook die van bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten. Ervaren verpleegkundig specialisten mogen nu medicijnen voorschrijven. Dit kan omdat we met z’n allen heel duidelijk bepaald hebben wat de gebieden zijn waar iemand verantwoordelijkheid voor draagt. We proberen nu ook de verpleegkundig specialisten in de langdurende zorg onderdeel te maken van het regiebehandelaarschap, waarmee ze eindverantwoordelijkheid dragen voor de behandeling van cliënten. We leiden deze collega’s zo op dat ze dit kunnen, en hierdoor zowel meer verantwoordelijkheid als meer vrijheid in hun werk hebben.”

GGZ Delfland heeft de slogan ‘Wie zorgt er eigenlijk voor jou?’ Wat willen jullie hiermee uitdragen?

Bandhoe: “Dag in dag uit voor anderen zorgen, houd je alleen vol als er ook voor jou wordt gezorgd. Naast het reguliere personeelsbeleid kijken we daarom altijd hoe we op maat werknemers tegemoet kunnen komen. Ieder team is immers verschillend, evenals iedere individuele werknemer: een jonge vader heeft andere behoeftes dan iemand die over vijf jaar misschien met pensioen gaat. Wij willen hier zoveel mogelijk op maat op inspelen: flexibel werken, de mogelijkheid om thuis zaken af te maken, of zelf je onderwijs inrichten zijn hier belangrijke onderdelen van. Zo krijgen onze werknemers de mentale vrijheid om hun werk goed en met passie te kunnen doen.”

Welschen: “Hier komt het persoonlijke van de organisatie naar voren. Ik mag op andere uren werken om zo de file te vermijden, zolang ik mijn werk maar goed doe. En als ik mijn productie haal en de waarneming regel, is er meer ruimte dan in de cao geregeld is voor bijvoorbeeld congressen en dergelijke. Het voelt een beetje als een dorp waar iedereen met zorg naar elkaar omkijkt. Het straalt bovendien vertrouwen uit dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. Je ziet dan ook dat men dit inderdaad doet, omdat men hiervoor vrijheid en waardering krijgt.”

Hoe ziet de toekomst van GGZ Delfland eruit?

Bandhoe: “We zijn financieel gezond, en hebben onze bedrijfsvoering en zorgkwaliteit op orde. Dat geeft medewerkers de ruimte om te doen waar ze echt goed in zijn en waar ze plezier aan beleven: zorgen voor cliënten. Dat houden we dan ook vast. We gaan door op de ingeslagen weg. Daarnaast spelen we in op de ontwikkelingen om ons heen, zoals de toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg, de veranderde rol van de cliënt en het andere perspectief op gezondheid dat nu veel meer gaat over kwaliteit van leven. Met elkaar hebben we het antwoord bedacht op deze ontwikkelingen. De komende jaren gaan we de zorg nog beter organiseren: op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon uitgevoerd. We gaan nog intensiever samenwerken in de keten, samen delen we onze kennis. En we passen informatie- en communicatietechnologie maximaal toe in het zorgproces. Op die manier willen we naar snellere en kortere zorg toe voor een grotere groep cliënten, van hetzelfde kwaliteitsniveau en het liefst beter. Een voor medewerkers en nieuwe collega’s denken we zo een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven.”

Meer informatie
ggz-delfland.nl/werken-bij
dichterbijdetoekomst.nl

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed behandeld worden door de huisarts, in de basisggz (geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische ggz. Een klein deel van de patiënten heeft echter…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.