Blijf op de hoogte

Voor hoogspecialistische ggz naar Altrecht

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed behandeld worden door de huisarts, in de basisggz (geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische ggz. Een klein deel van de patiënten heeft echter uiterst gespecialseerde zorg nodig. Dit kan zijn omdat andere behandelingen onvoldoende resultaat geven, of omdat er sprake is van een zeldzame stoornis of een combinatie van problematiek. Deze patiënten kunnen bij Altrecht terecht, die topklinische ggz-afdelingen heeft op het gebied van eetstoornissen, angststoornissen, bipolariteit en psychosomatiek.

Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Altrecht Academisch Angstcentrum, Altrecht Bipolair en Altrecht Psychosomatiek Eikenboom hebben het TOPGGzpredicaat. Dit betekent dat zij hoogspecialistische patiëntenzorg bieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, dat zij wetenschappelijk onderzoek doen, en zich bezighouden met innovatieve behandelingen en de verspreiding van kennis. Deze TOPGGzafdelingen leiden jaarlijks mensen op en bieden hen de mogelijkheid om te participeren in onderzoek naast het uitvoeren van specialistische behandelingen.

Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Altrecht Eetstoornissen Rintveld is een behandelcentrum voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan anorexia of boulimia nervosa, vermijdende/ restrictieve voedselinnamestoornis en atypische eetstoornissen die optreden bij een andere aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of autisme.

Omdat er geen gemiddelde patiënten bestaan, biedt Rintveld ook geen gemiddelde behandeling, maar wordt getracht deze zoveel mogelijk op maat te geven. Bij kinderen en jeugdigen bestaat een heel duidelijke focus op samenwerking met het gezin en bij volwassenen biedt Rintveld de drie nieuwste behandelingen die er op de markt zijn: CBT-E, MANTRA en SSCM.

“Tot nu toe weet niemand precies hoe een eetstoornis ontstaat en evenmin hoe die dus oorzakelijk aangepakt moet worden. Daarom zoekt Rintveld voortdurend verder, worden nieuwe behandelingen uitgeprobeerd en wordt goed gekeken hoe men tot de juiste keuze kan komen wat betreft de behandeling, waarbij de patiënten zelf betrokken worden. Binnen Rintveld wordt allerlei onderzoek gedaan, onder meer wordt aan alle patiënten gevraagd mee te doen aan genetisch onderzoek,” vertelt Annemarie van Elburg, kinder-jeugdpsychiater en hoogleraar Klinische Psychopathologie FSW-UU.

Altrecht Academisch Angstcentrum

Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) biedt diagnostiek en behandeling op het gebied van angst- en dwangstoornissen en posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog vertelt: “De basis van de behandelingen is vooral de cognitieve gedragstherapie, waarin het doorbreken van vermijdingsgedrag en veranderen van angstige overtuigingen centraal staan. Wij onderzoeken toevoegingen als virtual reality, e-health, of het gebruik van middelen (enhancers) die het leren van nieuw gedrag vergemakkelijken. Samen met de Universiteit Utrecht onderzoeken we de werking van het geheugen bij de opslag van traumatische herinneringen.”

Intensieve behandelvormen worden op kosten- en behandeleffectiviteit onderzocht. Op deze manier is het centrum steeds beter in staat om ook die mensen te helpen die met het reguliere aanbod onvoldoende verbeteren. Een voorbeeld hiervan is een PTSS-behandeling van enkele dagen achter elkaar. In deze Intensieve Ambulante Traumabehandeling (IAT) wordt ernaar gestreefd de PTSS-klachten sterk te verminderen door intensief aan de slag te gaan met meerdere sessies op een dag. De traumabehandeling bestaat dagelijks uit individuele EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en exposure-behandeling, afgewisseld met beweging en psycho-educatie in groepsverband, uitgevoerd door een hecht team van behandelaren. Het AAA is een dynamische afdeling met collega’s die enthousiast zijn over hun vak en die willen vernieuwen en bijdragen aan het tot stand komen van betere zorg.

Altrecht Bipolair

Altrecht Bipolair is een dynamische multidisciplinaire afdeling, waar onder andere psychiaters, psychologen, artsen en verpleegkundigen werken. Patiënten met een bipolaire stoornis uit de regio Utrecht kunnen hier terecht voor behandeling. Daarnaast kunnen patiënten uit het hele land, die onvoldoende resultaat boeken bij behandeling in de eigen regio of last hebben van een ingewikkelde combinatie van problematiek, bij Altrecht Bipolair terecht voor behandeladvies en (tijdelijke) behandeling. Mensen met een bipolaire stoornis hebben te maken met sterke wisselingen in stemming en activiteit. Een ernstige bipolaire stoornis kan daardoor grote invloed uitoefenen op het sociale leven van de patiënt. Een behandeling van een bipolaire stoornis duurt meestal jaren. In acute fasen worden patiënten vaak intensief gezien en onder andere met medicatie behandeld, in stabiele fasen is een contact van enkele malen per jaar voldoende. Een behandeling bij Altrecht Bipolair kan bestaan uit individuele en/ of groepstherapie.

Binnen Altrecht Bipolair wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij het onderzoek primair praktijkgestuurd is. Dit betekent dat dilemma’s uit de behandelpraktijk de basis vormen voor onderzoeksvragen binnen de onderzoekslijn. De afdeling onderzoekt bijvoorbeeld nieuw ontwikkelde interventies op effectiviteit en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld hiervan is een groepstherapie voor patiënten en hun partner die problemen in hun relatie ervaren door de bipolaire stoornis.

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom heeft een landelijke functie voor patiënten met ernstige en complexe SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) en conversiestoornissen. Voor deze doelgroep biedt Eikenboom (hoog-)specialistische diagnostiek en advies. Daarnaast worden er evidence- en practice based-behandelingen geboden. Het centrum biedt patiënten uit het gehele land klinische behandeltrajecten. Voor patiënten woonachtig binnen 70 kilometer van de centra in Zeist en Woerden zijn er ambulante behandelmogelijkheden (poliklinisch/ deeltijd).

SOLK zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen lichamelijke aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart. SOLK komt veel voor in allerlei vormen, bijvoorbeeld als pijnklachten, chronische vermoeidheid, buik- maag- en darmklachten of uitvalsverschijnselen. Ook al zijn de klachten ‘somatisch’ onvoldoende te verklaren, wil dat niet zeggen dat ze ‘medisch’ niet goed te begrijpen zijn. Er zijn steeds meer factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied bekend die kunnen bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van SOLK.

De diagnostiek-, advies- en behandelteams zijn multidisciplinair samengesteld. Bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom werken onder meer psychologen, artsen, psychiaters, fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en kunstzinnig therapeuten. De wachttijd voor diagnostiek en advies is teruggebracht naar ongeveer 5 weken vanaf ontvangst van de achtergrondinformatie. De wachttijd voor behandeling verschilt, in de meeste gevallen bedraagt deze enkele weken na indicatie.

Werken bij Altrecht

Altrecht zoekt mensen die hoogspecialistische zorg willen bieden vanuit een multidisciplinair team. Mensen die steeds opnieuw zichzelf de vraag stellen: kan het beter? Kan het anders? De onderzoekers van Altrecht zoeken daar ook in mee, soms met innovatieve methoden zoals virtual reality, maar ook door van alle patiënten te vragen of ze mee willen doen met genetisch onderzoek of een van de andere lopende onderzoeken op de afdeling. De TOPGGz-afdelingen hebben vaak ook scholingsaanbod voor andere zorgprofessionals.

Meer informatie?
www.altrecht.nl

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.