Mensen die een depressie doormaken, ervaren de sociale druk om gelukkig te zijn als een extra gewicht op hun schouders. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Egon Dejonckheere van de KU Leuven. “Als ze het gevoel krijgen dat ze afwijken van de norm, gaan ze zich nog slechter voelen.”

Dagboek over depressieve klachten

Voor zijn doctoraat onderzocht Egon Dejonckheere of de maatschappelijke druk om niet angstig of verdrietig te zijn een rol speelt: “We vroegen aan 112 mensen met depressieve klachten om een maand lang elke dag een soort dagboek in te vullen.”

“De deelnemers kenden een score toe aan vragen die peilden naar symptomen van depressie, zoals ‘In welke mate ervoer je een verminderde interesse of plezier in je activiteiten?’ Dat deden ze ook voor uitspraken over sociale druk, zoals ‘Vandaag zagen mensen me als een mislukkeling omdat ik me neerslachtig of angstig voelde’.”

Resultaten van de studie naar depressie

Dejongckheere vervolgt: “Uit onze resultaten blijkt dat hoe meer iemand dergelijke druk ervaart, hoe depressiever die persoon zich zal voelen. Die toename zagen we ook voor bijna alle symptomen die met depressie gepaard gaan, zoals verlies van interesse, vermoeidheid en verminderde eetlust. Dit is de eerste studie die een dergelijke link blootlegt en de richting van dat verband uitklaart: het ervaren van sociale druk voorspelt een toename in depressieve symptomen, niet omgekeerd.”

Onderbelichte sociale normen

Sociale normen spelen dus een rol bij aandoeningen zoals depressie. Het is een factor die meestal onderbelicht blijft: “Onderzoekers kijken meestal naar persoonsspecifieke factoren, genetische kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Onze resultaten suggereren dat bredere, grootschalige factoren ook een invloed kunnen hebben op iemands psychologisch welzijn. Wanneer de sociale norm eenzijdig focust op geluk en negatieve gevoelens marginaliseert, ontstaat er een kloof tussen die norm en de gemoedstoestand van wie zich angstig of verdrietig voelt. Zo iemand heeft het gevoel af te wijken van de sociale norm, en zal zich daardoor nog slechter voelen.” De onderzoekers pleiten dan ook voor een sociaal discours dat plaats biedt voor zowel positieve als negatieve gevoelens.

Bron: KU Leuven.

Hoe ga jij om met sociale druk? Reageer hieronder!