Alsof de hoofdpijn die migraine veroorzaakt al niet erg genoeg is, beweren Deense onderzoekers nu dat migrainepatiënten rekening moeten houden met een extra pijnpunt. Volgens de onderzoekers van de Aarhus University Hospital lopen migrainepatiënten een hoger risico op een hartaanval, beroerte, bloedprop en boezemfibrilleren.

Het risico blijkt vooral het grootst in het eerste jaar nadat ze gediagnosticeerd zijn met migraine, maar blijft aanwezig in de twintig jaar erna. Zaak dus dat dit ziektebeeld door artsen als risicofactor voor hart- en vaatziekten beschouwd gaat worden. Onderzoeker Kasper Adelborg: “Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen met migraine.”

Vaatziektenrisico migrainepatiënten

In hoeverre migrainepatiënten risico lopen, brachten de onderzoekers in kaart door de gegevens van ruim een half miljoen Denen te analyseren. Zij bezochten allen tussen 1995 en 2013 een ziekenhuis. 50.000 hiervan waren migrainepatiënten. Wat bleek? Zij hadden vaker te maken met hart- en vaatgerelateerde problemen.

Na analyse kwamen de volgende cijfers naar voren, voor elke 1000 personen hadden:

  • 25 migrainepatiënten een hartaanval in vergelijking met 17 zonder migraine
  • 45 hadden een beroerte door een bloedprop in vergelijking met 25 zonder de aandoening
  • 27 hadden een levensbedreigende bloedprop in de aderen in vergelijking met 18 zonder migraine
  • 47 kampten met boezemfibrilleren in vergelijking met 34 niet-migrainepatienten

Migraine | Effecten | Mijn Gezondheidsgids

Lees ook: migraine als de pijn je boven het hoofd groeit

Twee miljoen Nederlanders met migraine

Adelborg: “Op het eerste oog lijken de risico’s relatief gezien klein. Maar dat neemt niet weg dat ze wel aanwezig zijn.” Hij benadrukt nogmaals dat er reden genoeg is voor patiënten en behandelaars om in de gaten te houden op welke wijze migraine tot problemen kan leiden. Als er bijvoorbeeld wordt gekeken naar Nederland, zijn er circa twee miljoen mensen die met migraine te maken hebben. Dat is een aanzienlijk aantal die in potentie vaatgerelateerde problemen kunnen krijgen door hun migraine.

Hoe kan een migraineaanval leiden tot vaatgerelateerde problemen?

Hoewel het onderzoek geen direct effect kan aantonen, hebben de onderzoekers wel een aantal theorieën waarom migraine een gevaar kan vormen.

Allereerst komt het voor dat aderen die door het hoofd lopen tijdens een migraineaanval bekneld kunnen raken. De tijdelijke blokkade kan de bloedstroom belemmeren, waardoor het risico op een beroerte vergroot. Adelborg: “Bij migraine willen patiënten vaak het liefst een lange tijd platliggen. De kans dat zich een bloedprop ontwikkelt, wordt hierdoor waarschijnlijker.” Daarnaast is er nog een grote overeenkomst tussen hart- en vaatproblemen en migraine, namelijk hoge bloeddruk. Een combinatie van beiden vormt een gevaar voor de gezondheid.