De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind. Tot voor kort kon dit niet bij zwangerschappen van een tweeling, maar daar hebben onderzoekers van het Centrum Menselijke Erfelijkheid (CME) van de KU Leuven nu verandering in gebracht.

De NIPT is een prenataal bloedonderzoek dat afwijkingen in de chromosomen van de ongeborene opspoort. Uit het erfelijk materiaal van de ongeborene is ook af te leiden of het om een jongen of een meisje gaat: als er sprake is van een Y-chromosoom, gaat het om een jongetje.

Tweeling: een of twee jongetjes?

Maar toekomstige ouders van tweelingen vielen tot nu toe deels uit de boot: bij een meisjestweeling was er geen probleem. Maar als de NIPT het Y-chromosoom detecteerde, was niet mogelijk uit te maken of het dan om één jongen en een zusje dan wel om twee jongetjes ging. “Het probleem was om de hoeveelheid aan Y-chromosoom te bepalen”, vertelt professor Joris Vermeesch. “Dat hebben we opgelost door te berekenen hoe groot het aandeel Y-chromosoom is in het foetaal DNA. Zo kunnen we accuraat voorspellen of het om één jongen of twee jongetjes gaat.”

Tweelingen in Nederland

Hoewel het aantal geboorten van meerlingen in de afgelopen jaren is gestegen door met name in-vitrofertilisatie (ivf), neemt sinds het begin van deze eeuw de geboorten van tweelingen jaarlijks wat af. De meest recente cijfers van het CBS rapporteren dat er in 2017 2554 een tweeling ter wereld kwam.

Bron: KU Leuven