Blijf op de hoogte

Snurken sterker van invloed op de hartgezondheid van vrouwen

Beschadigingen aan het hart komen vaker voor bij vrouwen die snurken. Dit melden onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis van München.

Ook lieten de resultaten zien dat van de bijna 4500 onderzochte volwassenen, obstructieve slaapapneu (OSA) in veel gevallen niet gediagnosticeerd was onder degenen die snurken.

Vergrote linkerhartkamer

Klinisch radioloog Adrian Curta en zijn collega’s bekeken data van 500.000 vrijwilligers uit de UK Biobank. Ze analyseerden gegevens van patiënten die cardiale MRI kregen. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld: 38 met obstructieve slaapapneu; 1919 die melding maakten van snurken; en 2.536 zonder OSA of snurken.

Bij zowel mannen als vrouwen hadden degenen met slaapapneu en snurken vaker een vergrote linkerhartkamer, wat betekent dat de wanden vergroot waren en dat het hart veel harder moest werken.

Curta: “Nadat we de snurkende groep vergeleken met de groep zonder klachten kwam duidelijke naar voren dat er een groot verschil was tussen de linkerventrikel bij vrouwen in vergelijking met mannen. Deze cardiale veranderingen bij vrouwen die snurken duiden op een vroegere hartritmestoornis en kunnen geïnterpreteerd worden als niet-gediagnosticeerd slaapapneu.”

Meer onderzoek nodig

De bevindingen suggereren dat de overgang van snurken naar obstructieve slaapapneu een evoluerend proces is dat gekoppeld is aan een potentieel gevaarlijke vergroting van de linkerhartkamer. Maar het onderzoek heeft niet bewezen dat slaapapneu hartveranderingen veroorzaakt, alleen dat er een verband tussen beide bestaat.

CPAP masker
Lees ook: 5 behandelingen bij apneu

Curta merkte op dat onderzoekers nog steeds niet zeker weten waarom snurken meer invloed heeft op de harten van vrouwen. Volgens is er meer onderzoek nodig om dit proces te begrijpen.

Slaapapneu monitoren

Volgens de onderzoekers is het belangrijks dat er goed gemonitord wordt op OSA. Daarvoor moeten bredere interventieprogramma’s voor komen. Daarnaast zou het goed zijn als personen die snurken iemand vragen om ze tijdens de slaap te observeren als ze periodes van ademstilstand vertonen.
“Degenen die stoppen met ademen tijdens het slapen moeten een slaaponderzoek ondergaan om de mate van slaapapneu te bepalen en wat dan de juiste behandeling is”, aldus Curta.

De voorlopige onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America in Chicago.

Gerelateerde artikelen

Hard snurken wordt door veel mensen geaccepteerd als een blijvende, weliswaar onschuldige maar vervelende kwaal. Snurken kan echter wel degelijk een medische oorzaak hebben en duiden op een slaapaandoening. Een…

Annemieke Ooms (70 jaar) kreeg al tien jaar geleden ernstige klachten van tomeloze slaperigheid – ook in de auto. “In die periode ontstond totale uitputting. Het enige dat bekend was:…

Slaapapneu – ademstilstand tijdens de slaap – is een serieuze aandoening die onder meer kan leiden tot vermoeidheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid, hoge bloeddruk, hartkloppingen en depressieve klachten. Van de naar schatting…

Elk jaar doet de ApneuVereniging onderzoek naar de diagnose en behandeling van slaapapneu. De ene keer is het een uitgebreid onderzoek onder patiënten. De andere keer richt de vereniging zich…

Patiënten die zijn geopereerd lopen mogelijk risico op complicaties als het blijkt dat zij slaapapneu hebben. De complicaties zijn boezemfibrilleren (hartritmestoornis) en veneuze trombose. Volgens de onderzoekers weet meer dan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.