Blijf op de hoogte

Postoperatieve complicaties in relatie tot apneu

Patiënten die zijn geopereerd lopen mogelijk risico op complicaties als het blijkt dat zij slaapapneu hebben. De complicaties zijn boezemfibrilleren (hartritmestoornis) en veneuze trombose. Volgens de onderzoekers weet meer dan de helft van de patiënten die een operatie moeten ondergaan niet dat ze apneu hebben. Voor een spoedig herstel na operatie, zonder risico op deze complicaties, zeggen ze dat het daarom verstandig is voor patiënten om te ontdekken of ze slaapapneu hebben. Mocht dit het geval zijn dan kunnen ze voorafgaand hun operatie eerst behandeld worden voor hun apneu.

Risico op boezemfibrilleren

In de eerste studie bekeken wetenschappers 200 gevallen van patiënten die een openhartoperatie hebben gehad. Ze wilden achterhalen in hoeverre een hoger risico op slaapapneu leidt tot het ontwikkelen van een hartritmestoornis. In dit geval boezemfibrilleren. Bijna 1/5 van de patiënten werd gecategoriseerd als risicogeval. Allen lopen ze een groter risico op boezemfibrilleren dan patiënten die al gediagnosticeerd zijn met apneu. Voor diegene die na een hartoperatie daadwerkelijk last kregen van boezemfibrilleren (70%) verhoogde ook de kans op een langer verblijf in het ziekenhuis of overlijden.

Risico op veneuze trombose

Uit de resultaten van de tweede studie kwam naar voren dat slaapapneu een risico geeft op veneuze trombose. De aanleiding hiervan is verstopping van een ader door een bloedprop. Hier gold tevens dat onderzoekers keken naar patiënten die wel/niet gediagnosticeerd waren met apneu en een operatie hadden ondergaan. 40 van deze patiënten voldeden aan criteria (snurken, obesitas, hoge bloeddruk) die kunnen duiden op de diagnose apneu.

Waarom vormt slaapapneu een risico op complicaties?

Slaapapneu vormt schijnbaar een risico op complicaties na een operatie, omdat apneu het hart blootstelt aan langdurende hevige stress. Hierdoor kunnen beschadigingen aan het hart en aan vaatwanden ontstaan.
In beide onderzoeken geven de wetenschappers wel aan dat er geen direct oorzaak-gevolgverband is gevonden. Daarnaast is er niet onderzocht of behandeling van apneu daadwerkelijk kan voorkomen dat de complicaties niet optreden na een operatie.

Wanneer is slaapapneu gevaarlijk?

Obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door meerdere ademhalingsstilstanden die per uur voorkomen tijdens de slaap. Nou is dit normaal op het moment dat iemand slaapt. Het wordt alleen gevaarlijk op het moment dat de frequentie toeneemt. Tijdens een ademstilstand wordt er namelijk geen zuurstof aangevoerd in het lichaam. Als de periodes tussen de ademstilstanden niet lang genoeg zijn om het zuurstofgehalte in het bloed weer op peil te brengen, kunnen verschillende organen aangetast worden. Symptomen van slaapapneu zijn:

  • Overmatige vermoeidheid (overdag)
  • Niet kunnen slapen
  • Luid gesnurk
  • Wisselende periode van stilte gevolgd door een diepe zucht

CPAP-therapie bij slaapapneu

De meest gebruikte behandelingsmethode voor apneu is CPAP-therapie (continous positive airway pressure). Bij deze vorm van kunstmatige beademing blaast een CPAP-apparaat (een soort luchtpomp) via een slang en een masker lucht in. Hierdoor worden luchtwegen ’s nachts onder geringe overdruk opengehouden.

Bron: De resultaten uit beide onderzoeken worden 26 oktober gepresenteerd tijdens de meeting van the American College of Chest Physicians (CHEST).

Gerelateerde artikelen

Beschadigingen aan het hart komen vaker voor bij vrouwen die snurken. Dit melden onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis van München. Ook lieten de resultaten zien dat van de bijna 4500…

Hard snurken wordt door veel mensen geaccepteerd als een blijvende, weliswaar onschuldige maar vervelende kwaal. Snurken kan echter wel degelijk een medische oorzaak hebben en duiden op een slaapaandoening. Een…

Annemieke Ooms (70 jaar) kreeg al tien jaar geleden ernstige klachten van tomeloze slaperigheid – ook in de auto. “In die periode ontstond totale uitputting. Het enige dat bekend was:…

Slaapapneu – ademstilstand tijdens de slaap – is een serieuze aandoening die onder meer kan leiden tot vermoeidheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid, hoge bloeddruk, hartkloppingen en depressieve klachten. Van de naar schatting…

Elk jaar doet de ApneuVereniging onderzoek naar de diagnose en behandeling van slaapapneu. De ene keer is het een uitgebreid onderzoek onder patiënten. De andere keer richt de vereniging zich…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.