Blijf op de hoogte

Ziektelastmeter COPD verbetert kwaliteit van leven

De Ziektelastmeter voor COPD-patiënten, mede ontwikkeld door onderzoekers van het Maastricht UMC+, zorgt voor een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners en vooral voor een hogere kwaliteit van leven. De resultaten van de tool zijn onlangs gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift British Medical Journal Open. Long Alliantie Nederland (LAN) wil de Ziektelastmeter nu landelijk gaan invoeren.

Wat doet de Ziektelastmeter?

Het is bekend dat roken één van de voornaamste oorzaken van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is. Door de leefstijl aan te passen, bijvoorbeeld door te stoppen met roken en meer te bewegen, kunnen de klachten afnemen. Met name daarbij komt de Ziektelastmeter van pas. Die helpt patiënt en zorgverleners namelijk om te bepalen welke behandeling of inspanning op een bepaald moment nodig is. Dat gaat via het regelmatig invullen van een vragenlijst.

De tool vertaalt de antwoorden naar de door de patiënt ervaren ziektelast, en geeft bovendien een aantal objectieve parameters weer, zoals de longfunctie, vermoeidheid en exacerbaties (plotselinge verergeringen in het ziektebeeld). De resultaten worden grafisch weergegeven met gekleurde ballonnetjes waaruit onmiddellijk duidelijk wordt op welk deelgebied het goed gaat en op welk gebied nog winst te halen is. De bedoeling is om op deze manier de patiënt nauw te betrekken bij het maken van zijn eigen, hoogst-individuele behandelplan.

Betere kwaliteit van leven

En dat blijkt te werken. De groep patiënten die met de Ziektelastmeter behandeld werd, bleek na achttien maanden significant beter te scoren. Ze hadden een betere ziekte-specifieke kwaliteit van leven, en bleken ook meer tevreden over de geboden zorg dan de patiënten uit de controlegroep, die zonder Ziektelastmeter behandeld waren.

Gezien de wetenschappelijk aangetoonde resultaten heeft de Long Alliantie Nederland onlangs in haar ledenvergadering besloten het gebruik van de tool te gaan bevorderen. Zo wordt de Ziektelastmeter opgenomen in de Zorgstandaard COPD, en wordt er gewerkt aan communicatie naar en scholing van zowel patiënten als zorgverleners.

Steeds meer COPD

COPD is een chronische longziekte. De ziekte wordt gekenmerkt door een obstructie van de luchtwegen en bemoeilijkt de ademhaling. Het is één van de meest voorkomende ziektes wereldwijd. Steeds meer mensen hebben COPD. Er zijn helaas geen medicijnen die COPD kunnen genezen. Wel zijn er medicijnen (luchtwegverwijders en onstekingsremmers) die ervoor zorgen dat de klachten verminderen. De patiënt voelt zich hierdoor bijvoorbeeld minder benauwd en hoeft minder vaak te hoesten. Maar nog effectiever dan medicijnen zijn gedragsveranderingen.

Bron: Maastricht UMC+.

Gerelateerde artikelen

Jaarlijks ontvangen zo’n 90.000 personen voor de eerste keer een combinatiepreparaat bij astma/copd in de openbare apotheek. Volgens de richtlijnen horen patiënten deze pas te gebruiken nadat ze eerder enkelvoudige…

Klinkt logisch: een farmaceut, die veel geneesmiddelen maakt voor mensen met luchtwegaandoeningen, werkt CO2-neutraal. Toch vroeg het om een andere manier van denken en van werken. Inmiddels is Chiesi in…

Meer dan 4 op de 10 vrouwen met astma ontwikkelen door de jaren heen chronische obstructieve longziekte (COPD). Dat blijkt uit een rapport van Canadese wetenschappers. Hun resultaten staan in…

Astma en COPD zijn geen losse ziekten, maar verzamelnamen voor meerdere ziektebeelden die allemaal tot vergelijkbare symptomen leiden. Promovendus Tinne Mertens kwam erachter dat in het laboratorium gekweekte luchtwegcellen geschikt…

Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van COPD heeft overgewicht of obesitas. Zij hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen en krijgen vaker luchtwegverwijdende medicatie…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.