Blijf op de hoogte

Snelle verhoging in luchtverontreiniging erg schadelijk voor het hart

Een snelle verhoging in luchtverontreiniging kan net zo schadelijk zijn voor het hart als een aanhoudend hoog niveau van vervuiling, blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in European Journal of Preventive Cardiology. De onderzoekers pleiten dringend voor bevestigende studies, omdat zelfs inwoners in steden met schone lucht gevaar lopen.

Luchtverontreiniging

Er is al bewijs dat blootstelling aan hoge concentraties luchtverontreiniging het risico op verschillende ziekten, waaronder hartaanvallen, verhoogt. De wettelijke verontreinigingslimieten van de Europese Unie (EU) zijn gebaseerd op absolute bovenwaarden. In deze studie werd echter onderzocht of een snelle toename van vervuiling het risico op een hartaanval vergroot, onafhankelijk van een absolute bovenwaarde. Er werd ook gekeken of er een verband bestaat tussen hartaanvallen en veranderingen in luchtverontreiniging in steden waar de lucht schoon is en niet de EU-limieten overschrijd.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in Jena, een Duitse stad met 100.000 inwoners. In Jena werd er de afgelopen jaren maar een paar dagen een luchtverontreinigingsniveau gemeten dat boven de EU-limieten ligt. Alle patiënten die binnen 10 km van Jena leefden en tussen 2003 en 2010 met een hartaanval waren opgenomen in het Jena University Hospital maakten onderdeel uit van het onderzoek. Een paard dagen voor de symptomen van een hartaanval werd de luchtverontreiniging vergeleken met de week ervoor en de daaropvolgende week. De wetenschappers onderzochten of er grote veranderingen hadden plaatsgevonden voor de hartaanval.

Snelle verhoging in luchtverontreiniging erg schadelijk voor het hart
Lees ook: Snelle verhoging in luchtverontreiniging erg schadelijk voor het hart

Schommelingen

Florian Rakers, onderzoeker en dokter bij het Jena University Hospital, zegt dat het onderzoek suggereert dat een hartaanval door stikstofoxiden afhangt van schommelingen in de luchtverontreiniging. Niet alleen blootstelling aan een hoge concentratie is dus schadelijk, aldus het onderzoek. De onderzoekers waren verrast door de omvang van het verband. De impact van snelle toename van luchtverontreinigende stoffen op het hart kan minstens zo invloedrijk zijn als constante hoge concentraties, zegt Rakers. De nadelige effecten van snelle stijgingen van vervuiling kunnen zich ook voordoen in kleinere steden, zoals Jena. En dat terwijl Jena bekend staat als een stad met schone lucht waar de grenzen van stikstofoxiden over het algemeen niet overschreden worden, vervolgt de onderzoeker.

Huidige wetgeving

Grondverkeer, en met name dieselauto’s, zijn de voornaamste bron van stikstofoxiden. De wetenschappers hebben niet onderzocht wat de oorzaken waren van de snelle veranderingen in het luchtverontreinigingsniveau. Rakers zegt dat de schommelingen te wijten kunnen zijn aan onregelmatige gebeurtenissen die leiden tot meer verkeer dan normaal – bijvoorbeeld het begin van de vakantie of meteorologische omstandigheden geassocieerd met smog. Het onderzoek onthult dat snelle veranderingen in het stikstofoxidengehalte zelfs in de omgeving van Jena verbanden heeft met een hartinfarct. Dit zou inhouden dat de huidige Europese wetgeving de gezondheid van de bevolking onvoldoende beschermt. Een specifiekere definitie en striktere toepassing van wettelijke limieten voor snelle toename van stikstofoxiden zijn mogelijk nodig om dit probleem aan te pakken. Een specifiekere definitie van wettelijke limieten voor snelle toename van stikstofoxiden is mogelijk nodig. In combinatie met een striktere toepassing zal zo het probleem aangepakt moeten worden.

Gerelateerde artikelen

Een hartaanval tegengaan nog voordat er sprake van is. Het is het droomscenario van zorgverleners en iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Uit de resultaten van een…

Hoge bloeddruk geldt als belangrijkste behandelbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Die zijn het beste te voorspellen door gedurende een hele dag de bloeddruk te meten, inclusief tijdens de slaap.…

Het is voor een groot deel een kwestie van onfortuin, als je een hartinfarct krijgt door aderverkalking. Dat melden onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse Hartkleppenbank na het bestuderen…

Hartfalen treft tussen de 20 en 30 procent van de Nederlandse bevolking. Toch zijn maar weinig mensen bekend met de symptomen, oorzaken en gevolgen van deze ernstige en veelal chronische…

Wonen in een omgeving met veel lawaai kan meer dan alleen vervelend zijn voor je gemoedstoestand. De kans op een beroerte, hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen is sterker aanwezig volgens…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.