De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal haar record deze eeuw worden gebroken. Vandaag publiceren zij de resultaten van hun onderzoek in Nature. Zij verwachten dat over ongeveer vijftig jaar de eerste Japanse vrouw een leeftijd van 125 jaar zal bereiken. Daarmee weerleggen zij de conclusie van Amerikaanse onderzoeker. Zij stelden vorig jaar in Nature dat de maximale levensduur van de mens rond 115 jaar ligt.

Kansberekening levensduur

De NIDI- en RUG-onderzoekers De Beer, Bardoutsos en Janssen erkennen dat de kans om een leeftijd van boven de 115 jaar te bereiken klein is. Zo berekenen ze dat de kans dat een Japanse vrouw van 85 jaar een leeftijd van 118 jaar bereikt, een op de 450 duizend is. Maar aangezien er meer dan 450 duizend Japanse vrouwen van 85 jaar zijn, kan verwacht worden dat minstens een van hen 118 zal worden. Dat is dus ouder dan de 115 jaar die door de Amerikaanse onderzoekers als maximum wordt beschouwd.

Toenemende levensduur

Nog hogere leeftijden kunnen worden verwacht als rekening wordt gehouden met het feit dat overlevingskansen toenemen. Hierdoor zal het aantal honderdjarige Japanse vrouwen sterk toenemen. Daarmee neemt de kans toe dat één van hen een leeftijd van 120 jaar of hoger zal bereiken. En als ook de overlevingskansen boven de honderd jaar stijgen, zal de maximale levensduur van Japanse vrouwen nog verder toenemen tot 125 jaar in 2070. Dit betekent dat een limiet aan de levensduur van de mens nog lang niet in zicht is.
Wereldrecord

Oudste Nederlander

Het Nederlandse leeftijdsrecord ligt lager dan het wereldrecord. In 2005 bereikte Hendrikje van Andel de leeftijd van 115 jaar. De NIDI- en RUG-onderzoekers berekenen dat de kans groter dan vijftig procent is dat een vrouw die vóór 1945 is geboren het record van Hendrikje van Andel zal breken. Dit staat in een artikel dat vandaag op de website van het NIDI wordt gepubliceerd. De kans dat een Nederlandse vrouw deze eeuw het wereldrecord zal breken is heel erg klein.

Bron: RUG