Muziek en genetica zijn wellicht twee dingen die niet direct verband houden tot elkaar. In de toekomst kan een combinatie van beiden mogelijk helpen bij het vaststellen van medische diagnoses. Althans, als we uit mogen gaan van de resultaten van een recent gepubliceerd onderzoek in het online wetenschappelijke tijdschrift Heliyon. Het onderzoek is afkomstig van een team van wetenschappers van de University of Tampere, Eastern Washington University en de Francis Crick Institute.

Zowel bij muziek als genen is er sprake van herhaling en beiden hebben een beperkte limiet aan opties. Bij genen zijn er 4 basisparen. In de muziek zijn er 12 noten. De logica hiervan is gebruikt om de structuur van proteïne (eiwitten) te veranderen in melodieën. Hierdoor kunnen ze door het oor waargenomen worden in plaats van door het oog.

Hoe zag de studie eruit?

Om de gegevens van eiwitten om te zetten in melodieën, maakten de onderzoekers gebruik van de techniek sonificatie. Hierbij werden voor het gehoor onhoorbare trillingen in een eiwit-oplossing gestuurd, sterk genoeg om de cellen van de oplossing uit elkaar te laten vallen. De melodieën werden samengesteld door een combinatie van arrangeren en algoritmes (vooraf bepaalde logica om berekeningen uit te voeren). Dit is gedaan met het oog op replicatie van het hele proces.
Als test werden de melodieën afgespeeld voor een willekeurige groep bestaande uit 38 personen. Het merendeel had het vermogen om een link te leggen tussen wat ze hoorden en hoe dat er dan uit zou moeten zien. Hiermee veronderstelden de onderzoekers dat het luisteren naar eiwitten eenvoudiger was dan verwacht. Daarnaast waren de melodieën aangenaam om naar luisteren. Dit zou wetenschappers kunnen aanmoedigen om vaker te luisteren, waardoor ze meer mogelijkheden hebben om een eiwit te analyseren.

Afwijkingen in eiwitten ontdekken

Volgens de onderzoekers zou deze techniek het mogelijk kunnen maken om eenvoudiger afwijkingen in eiwitten te ontdekken. “We hebben er vertrouwen in dat mensen uiteindelijk belangrijke gegevens zullen achterhalen door te luisteren naar data”, zegt dokter Middleton. Hij maakt muziekcomposities. De oren kunnen mogelijk meer waarnemen dan de ogen. Als het gehoor meer gebruikt wordt om informatie op te nemen, dan wordt het wellicht mogelijk om met de ogen meer of andere dingen te zien. Eiwitten hebben meerdere functies, maar worden gewoonlijk alleen bestudeerd met behulp van een microscoop.

Volgens de onderzoekers hoeft het niet te stoppen bij het transformeren van eiwitten naar melodieën. In de toekomst hopen ze dit ook bij andere moleculen te kunnen doen.

Bron en afbeelding: Heliyon