Er zijn ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders met gehoorschade. Omdat het een geleidelijk proces, is nemen mensen het vaak niet serieus tot het onomkeerbaar is.

Onderzoek naar gehoorschade

Uit onderzoek van Centers for Disease Control and Prevention in de VS blijkt 1 op de 5 gehoorschade te hebben dankzij blootstelling aan (harde) geluiden. Het gaat om personen die geen gehoorschade oplopen in hun werkomgeving. Dit cijfer ligt met 1 op de 3 namelijk hoger.

Het instituut analyseerde de gegevens van ruim 3.500 personen. De gehoorschade werd vastgesteld aan het onvermogen tot het horen van hoge tonen. Zo vroeg als de leeftijd van twintig schijnen lopen mensen al gehoorschade. Naarmate iemand ouder wordt is gehoorschade oplopen waarschijnlijker. Circa 20% van de personen tussen de 20 – 29 jaar had gehoorschade in vergelijking met ruim 25% in de leeftijdsgroep 50 – 59. Statistieken uit het onderzoek laten ook zien dat bijna de helft geen medische hulp zoekt.

Wanneer is geluid schadelijk voor je gehoor?

Afhankelijk van het aantal decibel en de duur van blootstelling kan geluid schadelijk zijn voor het gehoor. Dit kan al vanaf 80 decibel het geval zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen zelfs direct gehoorschade opleveren.

Er zijn twee normen die bepalen wat een veilig geluidsniveau is. Enerzijds is er de vrijetijdsnorm van 88 decibel, die soepeler is omdat mensen gemiddeld 10 jaar van hun leven uitgaan. Anderzijds bestaat de Arbonorm van 80 decibel, die uitgaat van 40 jaar werken.

Sprake van gehoorverlies?

Om de mate van gehoorverlies vast te stellen wordt vaak het gemiddelde verlies in dB HL bij de frequenties 500, 1.000, 2.000 en 4.000 Hz berekend. Wanneer dit gemiddelde tussen 0 en
20 dB HL ligt, spreekt men van een normaal gehoor. De andere categorieën zijn:

gehoorverliescategorieën
  • mild gehoorverlies: 20 ‐ 40 dB HL
  • matig gehoorverlies: 40 ‐ 60 dB HL
  • ernstig gehoorverlies: 60 ‐ 80 dB HL
  • zeer ernstig gehoorverlies: 80 ‐ 90 dB HL
  • doof: >90 dB HL

Afbeelding: Oorcheck