Blijf op de hoogte

Mogelijke oplossing voor stemmen bij schizofrenie

Er heeft mogelijk een grote doorbraak in het onderzoek naar schizofrenie plaatsgevonden. Wetenschappers van l’Université de Caen Normandi hebben voor het eerst het gebied in de hersenen kunnen identificeren dat betrokken is bij het horen van stemmen. Ook waren zij in staat dit symptoom te verminderen door middel van magnetische pulsen.

Stemmen

Het horen van stemmen is normaal voor mensen met schizofrenie en wordt vaak gebruikt als primaire indicator bij het stellen van een diagnose.

De stemmen, ook wel auditieve verbale hallucinaties (AHV) genoemd, kunnen enorm variëren. Zo kunnen ze dreigend zijn, verwarrend en bekritiserend. Ook kan de interne dialoog heel overtuigend lijken. Veel schizofrenen geven aan er vermoeid door te worden, aangezien er geen ontsnappen aan is.

Magnetische stimulatie

De wetenschappers wilden de frequentie van de stemmen bij schizofrenen proberen te begrijpen en verminderen. Hiervoor gebruikten zij een techniek die transcraniële magnetische stimulatie (TMS) wordt genoemd. De studie is recent gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin: The Journal of Psychoses and Related Disorders.

TMS is een niet-invasieve techniek die magneten gebruikt om iemands hersenactiviteit te beïnvloeden. Het is een relatief veilige methode die wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals depressies die niet kunnen worden verholpen met medicatie.

Schizofrenie
Lees ook: “Schizofrenie zien als leerschool”

rTMS

Bij TMS worden pulsen van magnetische energie in het brein gezonden. Als de pulsen snel achter elkaar worden opgevolgd, wordt de methode repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) genoemd. Deze techniek kan langdurige veranderingen in de hersenactiviteit veroorzaken.

Het team wilde het effect van hoogfrequente rTMS op het horen van stemmen onderzoeken in een gecontroleerde setting. Hierbij richtten zij zich met name op het taalgebied in de hersenen.

Stemmen behandelen met rTMS

Aan het onderzoek namen 59 schizofrene patiënten deel. Elke participant werd van tevoren geïnterviewd om te bekijken in welke mate hij of zij stemmen hoorde.

Vervolgens ondergingen 26 van de participanten een behandeling met hoogfrequente rTMS. Hierbij werden magnetische pulsen van 20 Hertz het brein ingezonden. De anderen kregen een schijnbehandeling.

Na twee weken werden de deelnemers opnieuw ondervraagd. Wat bleek? 34,6 procent van de deelnemers die met rTMS waren behandeld, hoorden minder stemmen. Bij degenen die een schijnbehandeling hadden gevolgd, was dit aantal slechts 9,1%.

Veelbelovende resultaten

Volgens de wetenschappers leidt het resultaat van het onderzoek tot twee conclusies. Ten eerste lijkt het erop dat er een specifiek hersengebied is gevonden die is betrokken bij het horen van stemmen. Daarnaast is er aangetoond dat een behandeling door middel van hoogfrequente TMS bij sommige schizofrenen effectief zou kunnen zijn.

Hoewel er meer onderzoek nodig is om vast te stellen welk type stimulatie het beste zou werken, is het team wel overtuigd van de waarde van hun studie.

Gerelateerde artikelen

Deelnemers aan de moderne arbeidsmarkt kunnen niet simpelweg achterover leunen. Een baan voor het leven bestaat niet meer en functieomschrijvingen en verwachtingen lijken iedere vijf jaar te veranderen. In een…

1 op de 20 artsen heeft te maken met een afhankelijkheid van alcohol en iets meer dan de helft drinkt twee of meer keer per week. Dat blijkt uit een…

Haast iedereen kent wel de vervelende pijn na het stoten van de elleboog of de grote teen. Juist omdat we dit weten proberen we deze vorm van acute pijn het…

Waar eerdere onderzoeken uitwijzen dan extra bewegen helpt tegen eenzaamheid, lijkt dit effect te niet worden gedaan bij een lichamelijke beperking. Dat melden onderzoeker van de Open Universiteit (OU). “Logisch…

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.