Blijf op de hoogte

Zelfhulpboek effectieve therapievorm bij burn-out/stress

Ongeveer 1 op de 3 werknemers ervaart stress op de werkvloer. Steeds vaker leidt dit uiteindelijk tot burn-out. Helaas lijkt de groep die hulp zoekt vaak niet meteen terecht te kunnen. Hier kunnen uiteenlopende redenen voor zijn (geen of weinig financiën, lange wachtlijsten et cetera).

Zelfhulpboek

Onderzoekers van de Universiteit van Basel wilden achterhalen of er een mogelijkheid is om aan deze groep eerder hulp te bieden. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. En wel in de vorm van zelfhulp. Zij concluderen dat een zelfhulpboek gebaseerd op Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) burn-out-, stress- en depressieklachten kan verminderen. Dat zou betekenen dat er geen therapeut meer aan te pas hoeft te komen.

Betere omgang met emoties bij stress en burn-out

Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar deze therapievorm. Het team vergeleek twee groepen die met stress- en burn-outklachten kampten. Eén groep startte meteen met het zelfhulpboek voor een periode van 5 weken. De andere groep begon na een wachttijdperiode.
Het verschil in de startperiode was duidelijk zichtbaar in de resultaten. Bij deelnemers die meteen aan de slag gingen resulteerde de zelftherapie in vermindering van klachten. Volgens de onderzoekers komt dit doordat zij beter in staat waren om te gaan met de emoties en gevoelens, die door stress/burn-out veroorzaakt werden. Dit is geheel volgens de gedachtegang van ACT.

Zie ook: Burn-out weerhoudt millenials van vervullen potentieel

Hoe effectief is een zelfhulpboek?

Als we de onderzoekers mogen geloven, werkt een zelfhulpboek even effectief als een sessie met een therapeut. Dit stelden ze vast door de resultaten te vergelijken met data over de effecten van reguliere therapiesessies. Ze benadrukken wel dat deze therapievorm niet voor iedereen werkt. Onderzoeker Patrizia Hofer: “Een zelfhulpboek kan werken voor mensen die om financiële of logistieke redenen niet direct hulp zoeken of kunnen krijgen.”

Acceptatie en Commitment Therapie

ACT is een vorm van gedragstherapie. De gedachte achter deze therapievorm is dat de strijd wordt losgelaten tegen oncontroleerbare zaken. Men leert om zich te richten op zaken die wel direct te beïnvloeden zijn zoals het eigen gedrag. Door deze acceptatiegerichte houding aan te nemen valt er beter om te gaan met de negatieve gevoelens en emoties waar geen controle over te krijgen is. Het stuk commitment (betrokkenheid) heeft te maken met telkens actief te kiezen voor de zaken die er toe doen.

Gerelateerde artikelen

Recent kwam uit onderzoek naar voren dat leidinggevenden zich niet altijd bewust zijn van de impact die zij hebben op het privéleven van hun medewerkers en verwachten van hen dat…

Regelmatig hardlopen werkt goed tegen werkgerelateerde vermoeidheidsklachten. Arbeid- en organisatiepsychologe Juriena de Vries onderzocht de effecten van hardlooptherapie bij werknemers met burnoutklachten en bij studenten met studie-stress. Het effect van…

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte…

“Mensen die tegen een burn-out aanlopen, hebben als het ware een soort gevoelsthermostaat die te hoog staat afgesteld”, illustreert Petra Lambert, eigenaar van een gezondheidscentrum in Bilthoven. “Ze denken dat…

De burn-out van Kees kwam niet als donderslag bij heldere hemel. Een eigen bedrijf. Lange dagen die steeds meer gevuld werden. Een druk sociaal leven. “Op een gegeven moment gingen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.