Blijf op de hoogte

Beweging bevordert óók mentale scherpte na een beroerte

Herstel na een beroerte vergt de inzet van verschillende middelen. Eén daarvan is het volgen van een gestructureerd bewegingsprogramma. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de University of Pittsburgh. Onderzoeker Lauren Oberlin geeft aan dat de resultaten verduidelijken welke mate van beweging effectief werkt voor het herstel. “Het is al langer bekend dat beweging een goed middel is in het herstel van een beroerte, maar nu weten we ook dat het meerdere aspecten beïnvloedt”, vertelt Oberlin.

Meerdere voordelen van bewegen

In haar analyse van 13 klinische onderzoeken (in totaal 639 gemonitorde patiënten) naar beweging als therapievorm, bracht Oberlin in kaart dat beweging niet alleen goed was voor de fysieke toestand van een patiënt. Ook verbetert het de cognitieve toestand en de algehele kwaliteit van leven. Na een beroerte kan een patiënt door immobiliteit geïsoleerd raken. Het volgen van een beweegprogramma zorgt ervoor dat iemand buitenshuis komt. Op het cognitieve vlak helpt beweging bij processen als denken, leren en onthouden. Door een beroerte wordt de bloedtoevoer naar de hersenen onderbroken, waardoor deze processen aangetast kunnen worden.

Motivatie om te bewegen

Volgens Oberlin zouden patiënten gemotiveerder raken om een bewegingsprogramma te volgen als ze weten dat het hun mentale toestand ook een boost geeft. Een combinatie van lichte aerobics en kracht– en balansoefeningen blijken effectief genoeg om mentaal weer scherper te worden.
Van de 639 patiëntengegevens die geanalyseerd werden kwam het volgende naar voren:

  • Patiënten die een gestructureerd programma volgden, boekten vooruitgang in de cognities; aandacht vasthouden en opnemen van informatie in tegenstelling tot patiënten die geen programma volgden
  • Programma’s variërend in duur van 4 tot 12 weken bleken al effectief genoeg te zijn om verbeteringen te constateren
  • Zelfs de start van een programma langer dan 3 maanden na een beroerte kan vooruitgang boeken voor patiënten. Oberlin: “Gemiddeld startten de gemonitorde patiënten 2,5 jaar na hun beroerte met beweging”

Waarom is beweging nog meer goed voor mentale scherpte?

Oberlin: “Andere sterke argumenten die vaak worden genoemd zijn; bewegen zorgt voor een verbeterde bloeddoorstroming in de hersenen, het bevordert de aanmaak van nieuwe hersencellen of synapsen tussen cellen en het vermindert de ontstekingen.”

Beweging slechts één onderdeel

Afhankelijk van fysieke beperkingen heeft een samengesteld programma onder begeleiding de voorkeur. Dan is het voor patiënten duidelijk welke oefeningen veilig zijn.
Oberlin: “Met name beweging is belangrijk, het hoeft niet eens zozeer een samengesteld programma te zijn. Zodra patiënten in staat zijn zonder begeleiding te bewegen, volstaat dagelijks lopen.”

Verder legt Oberlin uit dat beweging slechts één onderdeel is van het herstelproces. Andere maatregelen moeten er met name op gericht zijn om de gezondheid te verbeteren en de kans op een nieuwe beroerte te voorkomen. Hieronder valt onder meer; stabiel houden van de bloeddruk, letten op lichaamsgewicht, niet roken, en een zoutdieet.

Een overzicht van de effectieve beweegmogelijkheden:

  • Kracht- en balanstraining
  • Yoga
  • Aerobics
  • Lopen op een hometrainer
  • Gestationeerde ligfiets en roeimachines (voor patiënten met fysieke beperkingen)

 

Bron: de resultaten zijn preliminair en worden binnenkort gepresenteerd tijdens de International Stroke Conference in Houston

Gerelateerde artikelen

De kans op overlijden na een herseninfarct op jonge leeftijd is in de periode van 1998 tot 2010 duidelijk gedaald. Dat melden Radboudumc-onderzoekers in het medisch blad JAMA. Tegelijkertijd toont…

In ons land worden dagelijks gemiddeld 117 mensen getroffen door een beroerte. Ongeveer 320.000 Nederlanders leven met de gevolgen van zo’n episode. Dr. Paula Janssen (neuroloog) en dr. Adriaan van…

Veelvuldig naar de sauna gaan vermindert het risico op een beroerte. Dit concluderen wetenschappers na een vijftien jaar durend follow-uponderzoek. Mensen die vier tot zeven keer per week naar de…

Hoewel te verwachten valt dat overlevers van een beroerte ongezond gedrag proberen te veranderen, suggereert nieuw onderzoek van de Los Angeles County Department of Health Services dat de meesten dat…

Mensen die na een beroerte veel bladgroenten, vis en andere gezonde voeding tot zich nemen, helpen hun breinfuncties waarschijnlijk beter te behouden, laten voorlopige onderzoeksresultaten zien. Bladgroenten en bessen Onderzoekers…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.