Blijf op de hoogte

Depressie bij MS: een probleem dat om behandeling vraagt

Depressieve klachten bij mensen met MS nemen substantieel af na de behandeling met een kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet. Bij mensen die alleen op een wachtlijst werden geplaatst, bleken de klachten echter net zo veel te zijn afgenomen. Dit concludeert GZ-psycholoog en onderzoeker Rosa Boeschoten in haar proefschrift.

Uit een literatuurstudie die Rosa Boeschoten uitvoerde, bleek dat mensen met MS vaak te kampen hebben met depressieve symptomen (35%) of een depressieve stoornis (21%). Haar onderzoek toont ook aan dat de symptomen van depressie bij mensen mét MS overeenkomen met die bij mensen zonder MS. De diagnostiek van de depressieve symptomen hoeft dus niet anders te zijn bij mensen met MS. Echter, behandeling van depressie bij MS in de vorm van ‘face-to-face’ gesprekken kan bemoeilijkt worden door ziekte-gerelateerde barrières als vermoeidheid, fysieke verslechtering en transportproblemen. Psychologische behandeling via internet is in opkomst. Het is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk.

Internetbehandeling haalbaar

Middels een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onderzocht Boeschoten of kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet een haalbare en effectieve methode is om depressie bij mensen met MS te behandelen. Zij vond dat behandeling via internet haalbaar is en mensen hier over het algemeen genomen tevreden over zijn. Depressieve klachten waren direct na de behandeling en vier maanden later substantieel afgenomen bij mensen die de behandeling volgden. Depressieve klachten verminderden echter overeenkomstig bij mensen die op een wachtlijst geplaatst waren, en die dus geen behandeling hadden gehad. Online behandeling bleek dus niet effectiever in het verminderen van depressieve klachten dan een wachtlijst. De grote afname van klachten bij de groep die op een wachtlijst stond, was onverwacht.

Betere selectie

Meer onderzoek is gewenst. Nu is nog onduidelijk wie baat kan hebben bij een wachtperiode of (en hoe) patiënten beter geselecteerd moeten worden voor behandeling. Wellicht is een meer intensieve behandeling dan via internet beter, of moet de online behandeling anders aangeboden worden. In het laatste geval kan gedacht worden aan een combinatie van behandeling via internet met ‘face-to-face’ behandeling, de zogenaamde ‘blended’-behandeling. “De behandeling van depressie bij MS verdient hoe dan ook meer onderzoek”, aldus Boeschoten.

Bron: VUmc

Gerelateerde artikelen

“Leven met multiple sclerose (MS) is elke dag een verrassing”, omschrijft Nadia (39) haar ziektebeeld. Ze is acht jaar geleden gediagnosticeerd met de chronische ziekte en heeft sindsdien de nodige…

Iedere patiënt met multiple sclerose (MS) is anders. Waar de een goed reageert op een bepaalde therapie, doet die behandeling niets voor iemand met een schijnbaar zelfde ziekteverloop. “Dat is…

Over multiple sclerose (MS) is veel informatie te vinden. Maar wat is betrouwbaar en actueel? Nicole Donal (33) probeerde na het krijgen van de diagnose MS antwoord te vinden op…

Er bestaat een verband tussen gezondheidsgewoonten binnen het sociale netwerk van een patiënt en het niveau van neurologische handicap van die persoon. Dit toont nieuw onderzoek van het Brigham and…

Ontstekingshaarden in de hersenen van mensen met multiple sclerose (MS) zijn laat in het ziektebeloop veel actiever dan werd gedacht. Dit concludeert een team van hersenwetenschappers onder leiding van Inge…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.