Blijf op de hoogte

Professionalisering van de zorg voor Parkinson

Het is belangrijk om de zorg voor Parkinson te organiseren in netwerken van professionals. Zij zijn gespecialiseerd in een goede behandeling van de Parkinsonpatiënt, met als resultaat een betere kwaliteit van leven. Projectleider Marten Munneke van ParkinsonNet licht toe waarom deze professionalisering onmisbaar is: “In de basis wordt een kwalitatief zo hoog mogelijke levensstandaard bereikt door het zo goed mogelijk instellen van de medicijnen.”

Vroege behandeling door de fysiotherapeut

“Vooral in de eerste vijf jaar, in het beginstadium van de ziekte, werkt dat over het algemeen goed. Naarmate de ziekte vordert wordt het steeds lastiger om de patiënt goed in te stellen en krijgt hij steeds meer problemen. Als fysiotherapeut kun je dan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen om de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren.” Als voorbeeld geeft Munneke de inzet van zogenoemde cueing-strategieën. Het blijkt dat Parkinson-patiënten beter functioneren als ze een externe prikkel krijgen: marsmuziek of een metronoom om goed op te lopen. Op die manier kan het loopritme beter vastgehouden worden. De fysiotherapeut kan in dit geval optreden als coach om de patiënt zo goed mogelijk te laten bewegen. “Patiënten verzinnen ook zelf allerlei handigheidjes, die door een fysiotherapeut of andere professional verzameld kunnen worden, om ze vervolgens te delen met andere patiënten.”

E-health voor een betere zorg

E-health speelt een belangrijke rol. De mogelijkheid van patiënten en zorgverleners om online te netwerken kan ook bijdragen in de verbetering van de kwaliteit van het leven. Patiënten én professionals kunnen ervaringen met elkaar delen. “Zorgverleners weten vaak niet van elkaar dat ze bij dezelfde patiënt betrokken zijn, en kunnen een tegengesteld advies geven. Dat kan voor een patiënt  heel verwarrend en belastend zijn. Juist door de zorg goed op elkaar af te stemmen en duidelijk te krijgen wat elke professional te bieden heeft, kun je de zorg voor Parkinson verbeteren en zo de kwaliteit van het leven naar een hoger niveau brengen.”

De Parkinsonpatiënt staat voorop

Munneke vervolgt: “Wat je vaak ziet is dat het in de behandeling nog vaak draait om de professional, maar bij ParkinsonNet [het landelijke netwerk van gespecialiseerde parkinsonzorgverleners] draait het om de patiënt. Die kan beter keuzes voor bepaalde behandelingen maken en is enthousiast omdat hij meer serieus wordt genomen. Hij ziet dat er interactie is tussen verschillende zorgverleners. Dat is allemaal winst.” Een groot voordeel van het netwerk is het gemak waarmee patiënten een expert kunnen vinden. Via een speciale Parkinson Zorgzoeker zijn alle zorgverleners te vinden die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Hogere kwaliteit van zorg voor Parkinson

Vroeger was vaak de voorkeur van de behandelend arts doorslaggevend. Nu komt de patiënt zelf steeds meer aan het roer te staan. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de organisatievorm van ParkinsonNet bijdraagt aan een hogere kwaliteit van zorg, wat bovendien aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt. Deze wetenschappelijke uitkomsten zijn bevestigd in een rapport van KPMG Plexus. Uit de analyse blijkt dat in regio’s met een ParkinsonNet de zorgkosten minder worden. Volgens schattingen lopen de bezuinigingen op tot zo’n 15 tot 20 miljoen euro.

Gerelateerde artikelen

Het diagnosticeren van de ziekte van Parkinson gaat niet gemakkelijk. Zeker in vroege stadia kan het lastig zijn om Parkinson te onderscheiden van een groep andere aandoeningen waarbij identieke verschijnselen…

Zingen kan helpen de stemming en motorische vaardigheden te verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zou het ook de fysiologische indicatoren van stress verminderen volgens onderzoekers van…

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het aantal Nederlandse parkinsonpatiënten de komende decennia met 71% zal stijgen, een toename die voornamelijk het gevolg is van de vergrijzing…

Diepbreinstimulatie (DBS) kan onder meer Parkinson-patiënten verlossen van ongecontroleerd bewegen of trillen. De bestaande technologie om DBS-elektrodes in de hersenen te plaatsen is echter onnauwkeurig, waardoor alleen topspecialisten een goede…

Bij de meeste mensen met de ziekte van Parkinson is het idiopathisch, wat betekent dat de ziekte geen bekende oorzaak heeft. Blijvend onderzoek naar deze progressieve neurodegeneratieve ziekte is dan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.