Blijf op de hoogte

Punt voor Parkinson: alle zorg onder één dak

In Groningen is integrale Parkinsonzorg niet langer toekomstmuziek. In mei dit jaar startte daar het Punt voor Parkinson, dat is gevestigd in Maartenshof. Alle gespecialiseerde disciplines rondom patiënten met Parkinson worden van hieruit gecoördineerd. Zij werken deels samen onder één dak, voor een zo optimaal mogelijke zorg voor de patiënt. Punt voor Parkinson is een initiatief van het UMCG, het Martini Ziekenhuis en Zorggroep Groningen.

Ultieme vorm

Margriet Hommes is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen en voorzitter van de stuurgroep Punt voor Parkinson. Zij vertelt dat de drie organisaties al langer samenwerkten, maar nog verder wilden gaan in het verbeteren van Parkinsonzorg. “Vanuit de short-stay-afdeling van Maartenshof wisten we dat een verpleeghuisomgeving bevorderlijker is voor een patiënt dan een prikkelrijke ziekenhuisomgeving”, licht ze toe. “Door onze nieuwbouw hebben we die mogelijkheden kunnen uitbreiden. Tevens hebben we de stap kunnen maken naar een ultieme vorm van geïntegreerde netwerkzorg.” Bij Punt van Parkinson werken uitsluitend mensen die binnen hun vakdiscipline gespecialiseerd zijn op het gebied van Parkinson. De patiënten (én hun mantelzorgers) kunnen daardoor nu op één plek alle zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben, met uitzondering van operaties in het ziekenhuis.

Ambulant team

Een van de vakmensen in Punt voor Parkinson is Elien Steendam. Zij is bewegingswetenschapper, physician assistant en onderzoeker. Als physician assistant behandelt zij vooral de gevorderde patiënten met Parkinson. “Het grote voordeel is dat je met alle betrokken hulpverleners de patiënten van begin tot eind volgt, waar voorheen ieder vooral met zijn eigen discipline bezig was”, ervaart ze. “Dat levert absoluut een betere behandeling op.” Maar het werk is nog niet af, vertelt Steendam: “We werken momenteel met ondersteuning van Menzis aan het opzetten van een ambulant team, dat vooral de eerste lijn meer moet betrekken bij de Parkinsonzorg. Het credo daarbij is: eenvoudig, relatief goedkoop en dichtbij waar het kan, en complex, duurder en mogelijk verder weg als het moet.”

Kostenbesparing

Als onderzoeker heeft Steendam gekeken naar de effecten van kortdurende multidisciplinaire revalidatie in het Punt voor Parkinson. Hieruit bleek dat in 83 procent van de gevallen verpleeghuisopname uitgesteld kon worden en dit effect op lange termijn blijft bestaan. “Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit van leven voor de patiënt, maar levert tevens een behoorlijke kosten- reductie op”, concludeert Steendam. Ook als iemand eenmaal naar een verpleeghuis gaat, kunnen we betere zorg bieden. Het contact met de neuroloog wordt op dat moment namelijk vaak verbroken en de specialist ouderen geneeskunde (SOG) neemt het over. “Vaak is die minder gespecialiseerd in het behandelen van deze ziekte in een gevorderd stadium”, weet Steendam. “Met als gevolg dat patiënten in verpleeghuizen regelmatig ondergedoseerd zijn qua medicatie, terwijl een goede instelling een wereld van verschil kan maken.” In Punt voor Parkinson wordt de samenwerking tussen SOG en neuroloog voortgezet, waardoor de behandeling van complexe problemen zoals gedragsstoornissen, dementie en hallucinaties verbetert.

Gerelateerde artikelen

Het diagnosticeren van de ziekte van Parkinson gaat niet gemakkelijk. Zeker in vroege stadia kan het lastig zijn om Parkinson te onderscheiden van een groep andere aandoeningen waarbij identieke verschijnselen…

Zingen kan helpen de stemming en motorische vaardigheden te verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zou het ook de fysiologische indicatoren van stress verminderen volgens onderzoekers van…

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het aantal Nederlandse parkinsonpatiënten de komende decennia met 71% zal stijgen, een toename die voornamelijk het gevolg is van de vergrijzing…

Diepbreinstimulatie (DBS) kan onder meer Parkinson-patiënten verlossen van ongecontroleerd bewegen of trillen. De bestaande technologie om DBS-elektrodes in de hersenen te plaatsen is echter onnauwkeurig, waardoor alleen topspecialisten een goede…

Bij de meeste mensen met de ziekte van Parkinson is het idiopathisch, wat betekent dat de ziekte geen bekende oorzaak heeft. Blijvend onderzoek naar deze progressieve neurodegeneratieve ziekte is dan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.