Blijf op de hoogte

Chronische pijn aangepakt in Health Deal

Voor chronische pijn is onlangs een zorgstandaard opgesteld. Voor de implementatie van de zorgstandaard is de Health Deal Chronische Pijn ontwikkeld. Doel: betere pijnzorg met de patiënt centraal. Prof. dr. Michiel Reneman (UMCG) en zorgondernemer drs. ing. Hans Niendieker vertellen welke aspecten daarbij komen kijken.

In welk stadium bevindt de zorg voor chronische pijn in Nederland zich momenteel?

Reneman: “De afgelopen jaren is een belangrijk fundament voor de toekomst gelegd. Verschillende disciplines zijn dichter bij elkaar gekomen en dat geldt tevens voor de professionals en patiënten. Dat is cruciaal voor het vervolg.”

 

 

Waarom is dat cruciaal?

“Pijnzorg wordt door veel disciplines uitgevoerd. Je moet samen optrekken om de kwaliteit van de zorg en daarmee het belang van de patiënt voorop te stellen. Dat blijkt uit de nieuwe zorgstandaard: die is voor de helft opgesteld vanuit de professionals en voor de andere helft vanuit de patiënten. Het is een voorwaarde om te bepalen welke behandeling voor wie het beste werkt – soms hoef je ineffectieve behandelingen niet te geven. Dat geeft betere pijnzorg. Matched care dus.”

Stepped care: het stappenplan van steeds intensievere vormen van zorg, om met zo weinig mogelijk stappen resultaat te boeken. Hoe moeten we deze benadering in de zorg voor chronische pijn zien?

“Als het nodig is, is behandeling in de tweede- of derde lijn uiteraard beschikbaar, maar belangrijk is om de zorg zoveel mogelijk in de eerste of anderhalve lijnszorg onder te brengen om de zorg niet complexer en duurder te maken dan nodig. Voor de patiënt betekent dit dat hij of zij direct op de juiste plek behandeld wordt. Dat heeft minder verspilling tot gevolg.”

Wat behelst de Health Deal?

Hans Niendieker: “De Health Deal Chronische Pijn is een convenant tussen de overheid (VWS, EZ, SZW), verschillende ziekenhuizen en patiëntenverenigingen. Binnen deze Health Deal willen de aangesloten partijen zinnige, zuinige en excellente pijnzorg aan chronische pijnpatiënten leveren, en de patiënt eigen regie over zijn of haar vitaliteit en gezondheid geven. Dit gebeurt met een nieuwe aanpak in een stepped-care ketenmodel waarmee de kwaliteit van leven voor de patiënt sterk verbetert.

Zorg wordt efficiënter georganiseerd door slimmer samen te werken en door de inzet van e-health. Zo willen we een einde maken aan de versnippering en daarmee gepaard gaande hoge kosten voor de zorgverzekeraar. Je kunt de schadelast reduceren en een substantiële verbetering creëren van de uitkomsten van de zorg.”

Hoe ziet de samenwerking eruit?

“Er wordt gewerkt in vijf regionale living labs met diverse zorginstellingen, zeg maar een proeftuin. In die regio’s hebben bepaalde zorginstellingen zich gecommitteerd aan de Health Deal en implementatie van de zorgstandaard. Daarin vinden veel verschillende initiatieven plaats om het stepped careketenmodel te implementeren, met name op het gebied van multidisciplinaire samenwerking.”

Hoe wordt de Health Deal verder in praktijk gebracht?

“We volgen drie sporen. Stepped care is belangrijk om de patiënt sneller op de juiste plek voor behandeling te krijgen. Ten tweede is de implementatie van ICT essentieel, omdat instellingen vaak niet goed kunnen samenwerken door gebrekkige ICT-faciliteiten.

Binnen dit spoor kun je tevens denken aan de ontwikkeling van e-healthmodules, met daarmee patiëntregie op het zorgproces. Het derde spoor is wetenschappelijk onderzoek, zodat we kunnen kijken of de verschillende initiatieven inderdaad een meerwaarde bieden. In de living labs zijn al mooie resultaten behaald, dus we hebben goede hoop.”

Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door Grünenthal. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Grünenthal heeft geen invloed op de inhoud gehad.

 

Prof. dr. Michiel Reneman is hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit van Groningen, met speciale aandacht voor pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie. Drs. ing. Hans Niendieker is zelfstandig ondernemer (HINQ en Ivido) en programmamanager Health Deal Chronische Pijnzorg (zie pijnnetwerken.nl)
Gerelateerde artikelen

Ischias (Ischialgie) is de langste zenuw in het lichaam. De zenuw begint in de rug en loopt via de bil door tot in het been naar de voet. Door druk…

Artsen leren onvoldoende over pijngeneeskunde. Hoewel de aandacht voor chronische pijn en de behandeling ervan toeneemt, ontbreekt de benodigde kennis om juist te kunnen handelen. Frank Huygen, hoogleraar anesthesiologie en…

Waarschijnlijk al vanaf zijn geboorte heeft Jan (60) diabetes type 1. De ziekte heeft diepe sporen achtergelaten in het lichaam van Jan, die desondanks positief blijft. Belangrijke complicatie is neuropathie…

Pijn bestaat in veel varianten. Eens in de maand pijn hebben, is iets anders dan elke dag. Rugpijn is anders dan pijn in een gewricht, en stekende pijn voelt anders…

Jannie (66) maakte sinds 1984 verschillende hernia’s door. Ze onderging verschillende operaties, maar de pijn werd er niet veel minder door. Na acht jaar met een neurostimulator, gebruikt ze sinds…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.