Een internationale onderzoeksgroep heeft bijna dertig nieuwe genetische risicofactoren voor migraine gevonden. Veel van deze risicofactoren bevinden zich binnen of nabij de genen die het bloedvatenstelstel reguleren. Daarnaast bevestigen de resultaten de theorie dat een abnormale functie van de bloedvaten in de hersenen, een belangrijk onderdeel is bij het veroorzaken van migraineaanvallen.

Grootschalig onderzoek naar migraine

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Genetics. De studie is gebaseerd op DNA- en migraine gegevens van 375.000 Europese, Amerikaanse en Australische deelnemers. De onderzoekers combineerden de gegevens van 22 genoomwijde associatiestudies inclusief nieuwe gegevens van ongeveer 35.000 migrainepatiënten. Uit de miljoenen genetische varianten bleek dat 38 onafhankelijke genoomgebieden geassocieerd zijn met migraine.

Belang van internationale samenwerking

In deze laatste grootschalige studie zijn tientallen nieuwe genetische risicofactoren ontdekt. Onderzoeksleider professor Aarno Palotie: “Omdat al deze varianten het risico op deze ziekte slechts in geringe mate verklaren, kon het effect alleen worden gezien wanneer een grote hoeveelheid mensen bereid zijn om mee te doen aan dit soort projecten. We kunnen daarom ook niet vaak genoeg het belang van internationale samenwerking benadrukken bij het bestuderen van de genetica van complexe, veel voorkomende ziekten, zoals migraine.”

Genetische locaties

De onderzoekers ontdekten dat de gevonden genetische locaties voor een groot gedeelte overeenkomen met bekende genen. Maar liefst negen van de genen zijn eerder gevonden in verband met een aantal vasculaire aandoeningen en van vier genen is bekend dat ze betrokken zijn bij bloedvolume, wat de gevonden invloed van bloedvaten op migraine aanvallen ondersteunt.

Elke migrainepatiënt is uniek

Artsen weten al lang dat migrainepatiënten van elkaar verschillen en dat medicijnen die bij sommige patiënten succesvol zijn, bij anderen juist averechts werken. In de toekomst hopen de onderzoekers dan ook dat deze nieuwe kennis kan worden gebruikt bij het verdelen van de patiënten in verschillende genetische groepen op basis van gevoeligheid.

Bron: VU.