Het risico op slechtziendheid door diabetes kan mogelijk voorkomen worden. Volgens onderzoekers kan dit door op wekelijkse basis voeding met omega-3 vetzuren te consumeren. In deze context werd er gekeken naar de consumptie van (vette) vis.

Wat is diabetische retinopathie?

Eén van de meest voorkomende complicaties bij diabetes is beschadiging van het netvlies. Dit heet diabetische retinopathie. Voor zowel mensen met type I als type II komt het voor.

Mensen met diabetes hebben te veel suiker in hun bloed, wat kan leiden tot beschadigingen van de bloedvaten. Hieronder ook de kleine bloedvaatjes in het netvlies. Twintig jaar na de diagnose zijn de kleine bloedvaatjes in het netvlies bij 80% van de mensen beschadigd.

Effectiviteit omega-3 vetzuren

De onderzoekers wilden kijken of toevoeging van vis aan het dieet wellicht risicoverlagend werkt. Hierbij selecteerden ze een groep van 3600 diabeten tussen de 55 en 80 jaar. Circa 5 jaar verzamelden de onderzoekers gegevens over visconsumptie onder de deelnemers. Diabeten die elke dag 500 mg omega-vetzuren binnenkregen (gelijk aan 2 keer per week vette vis), bleken bijna 50% minder kans te hebben op het ontwikkelen van retinopathie.

Op de vraag hoe dit resultaat tot stand is gekomen zegt hoofdonderzoeker Sala-vila het volgende: ”Een hoger gehalte van omega-3 vetzuren zorgde voor vermindering van chronische ontstekingen in het oog.”

Hoewel de resultaten laten zien dat vis eten risicoverlagend werkt, wil dit niet zeggen dat dit wellicht ook geldt voor omega-3 supplementen. Visolie en visoliecapsules zijn een veel gebruikt supplement. Maar deze zijn niet per definitie vervangbaar door natuurlijke producten rijk aan omega-3 als vis, schaal- en schelpdieren en noten.

Prevalentie

Bij de meeste mensen met diabetes ontstaan vroeg of laat oogproblemen. Volgens eerdere schatting zijn er 16.900 gevallen bekend van diabetische retinopathie.
Tijdige behandeling is nodig want op den duur kan het leiden tot slechtziendheid en in sommige gevallen uiteindelijk tot blindheid. In Europa is het zelfs de grootste veroorzaker van blindheid.

Bron: JAMA Ophthalmology.