Blijf op de hoogte

Hormoonvervangende therapie kan borstkankerrisico verhogen

In The British Journal of Cancer zeggen onderzoekers dat het effect van hormoonvervangende therapie (HVT) voor sommige vrouwen bij langdurig gebruik schadelijk kan zijn. Het zou hier specifiek gaan om de vorm van therapie, waarbij de vrouwelijke hormonen ‘oestrogeen’ en ‘progesteron’ in combinatie worden gebruikt.

Vormen HVT

Hormoonvervangende therapie wordt meestal toegepast om overgangssymptomen tegen te gaan. Van de twee meest voorkomende behandelingen, is er bij de ene alleen sprake van het toedienen van oestrogeen. Bij de andere krijgen vrouwen zowel oestrogeen als progesteron. Voor vrouwen met baarmoeder is alleen het laatste geschikt omdat progesteron bij hun risicoverlagend werkt op baarmoederslijmvlieskanker.

Vrouwen kunnen de hormonen binnenkrijgen door bijvoorbeeld het slikken van pillen, het opplakken van pleisters of het smeren van een crème.

Mogelijke risico’s HVT

In het onderzoek volgden de wetenschappers 6 jaar lang ruim 39.000 vrouwen. Van deze vrouwen kregen 775 borstkanker gedurende het onderzoek.
Uit het rapport van de wetenschappers valt af te lezen dat HVT met gebruik van beide hormonen bij een duur van gemiddeld 5,4 jaar, bijna 3 keer meer kans geeft op borstkanker. Dit ten opzichte van vrouwen die geen vorm van therapie hebben.

Naarmate vrouwen langer deze behandeling volgden, verhoogde het risico ook. Bij een behandeling van 15 jaar of langer komt dit uit op bijna 3,5 keer meer kans.

De onderzoekers zagen geen extra risico voor vrouwen die alleen therapie met oestrogeen kregen.
Dit extra risico kwam tevens te vervallen bij vrouwen die na 2 jaar stopten met behandeling van beide hormonen. Voor onderzoekers is dit een belangrijke bevinding om mee te nemen wanneer HVT wordt overwogen.

Blootstelling aan hormonen

De onderzoekers geven de volgende mogelijke verklaring voor het hoger risico op borstkanker bij HVT hormonen: “Een verhoogde blootstelling aan hormonen kan een invloed hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Ook het risico op hart- en vaatziekten wordt groter. Hierover is vanuit verschillende onderzoeken bekend dat deze een risicofactor kunnen zijn voor verschillende vormen van kanker.
Volgens de onderzoekers is eerder het effect van hormoonvervangende therapie onderschat. Met de bevindingen laten zij zien dat de duur van therapie waarbij zowel oestrogeen als progesteron wordt gebruikt, zo effectief mogelijk ingezet moet worden om extra risico op borstkanker te voorkomen.

Bron: The British Journal of Cancer

Gerelateerde artikelen

Tilburg, 14 oktober 2020 – Als eerste ziekenhuizen hebben het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de revolutionair nieuwe lokalisatie-techniek Pintuition gebruikt…

Hoewel borstkanker steeds beter te behandelen is en de overleving nu op 80 procent ligt, zijn er helaas nog altijd vrouwen die eraan overlijden. De diagnose kanker doet veel met…

Steeds meer mensen overleven kanker. Dat impliceert dat de zorg rondom kanker verbetert, maar tegelijkertijd constateert Mirjam Velting van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) dat de nazorg daarentegen achterblijft. Velting is…

Mutaties in BRCA1 of BRCA2, die erfelijke borstkanker en eierstokkanker veroorzaken, leiden tot een ontstekingsreactie in tumorcellen. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van hoogleraar Marcel van Vugt van het UMCG. Zulke…

Het aantal nacontroles voor vrouwen behandeld voor borstkanker zou met meer dan 9.000 nacontrole bezoeken per jaar omlaag kunnen. Dat is de uitkomst uit het promotieonderzoek van Annemieke Witteveen (Universiteit…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.