Blijf op de hoogte

Patiëntenverhaal keelkanker

Eric Rommens ziet het weer helemaal zitten, nu hij herstelt van een tumor in zijn keel. Maar gemakkelijk was het leven met keelkanker niet. Er ligt een zware periode achter hem. De zorg in het ziekenhuis was echter geweldig: “Er stonden vijf medisch specialisten om mijn bed om de beste behandeling te bespreken.”

Een rampjaar: van de ziekte van Ménière tot keelkanker

2013 was een rampjaar voor Eric. In korte tijd werd hij ontslagen als hoofd administratie, overleed zijn moeder én kreeg hij een herseninfarct. Hoewel hij daarvan gelukkig goed herstelde, was de ellende nog niet voorbij. De ziekte van Ménière kwam er overheen: heftige aanvallen van draaiduizelingen, slecht horen en oorsuizen.

Eind vorig jaar kwam daar de keelkanker bij. Eric bleek een tumor te hebben aan de achterzijde van zijn tong, die doorliep tot in zijn strottenhoofd. “Ik had al een tijdje een bobbel in mijn keel, maar ik had daar geen last van. De huisarts dacht dat het een ontsteking was. Ik ging echter terug naar de huisarts toen ik daar oorpijn bij kreeg die niet overging.”

Behandeling in de vorm van targeted therapy

Toen bleek dat Eric een kwaadaardige tumor had, verwees zijn eigen medisch specialist hem door naar een ziekenhuis in Utrecht. De volgende dag kon hij er terecht. Na de intake door de KNO-arts stonden er vijf artsen om zijn bed met ieder een eigen specialisme. Samen bespraken zij de diagnose en behandelingsmogelijkheden van de keelkanker.

Eric zou eerst chemotherapie krijgen en daarna bestraald worden. De chemotherapie was een zogeheten targeted therapy. Voor deze targeted therapy kozen de artsen omdat de herseninfarct van Eric van het jaar ervoor een beperking betekende voor andere behandelopties. De kans op herhaling van een herseninfarct was te groot.

Erics leven ná de behandeling

Inmiddels ligt de behandeling van de keelkanker achter hem. Slikken en praten waren door de behandeling lang lastig. “Het was pijnlijk, een messcherpe pijn, alsof mijn gehemelte en keel uit elkaar getrokken werden. Ik kon een tijdlang alleen maar zacht of gepureerd voedsel eten. Medicijnen innemen of drinken ging heel lastig. De kans op verslikken was groot. Mijn keel was door de bestraling bedekt met korsten. En ik kon het ijskoud hebben ondanks dat de thermostaat op 24 graden stond. Mentaal en fysiek allemaal heel heftig.”

Prettige en professionele zorg

De zorg in het ziekenhuis heeft een diepe, positieve indruk op hem gemaakt. Eric kreeg het telefoonnummer van een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige, die hij kon bellen met al zijn vragen. Heel prettig en vertrouwenwekkend vond hij dat. De afspraken die hij bij verschillende medische disciplines moest afleggen, konden allemaal op een dag. KNO-arts, radioloog, tandarts, anesthesist, apotheker; hij hoefde er slechts een keer voor naar het ziekenhuis.

Hij heeft bij al die afspraken ervaren dat er tijd en belangstelling was voor hem en men deed erg zijn best hem op zijn gemak te stellen. We gaan een chemisch fabriekje van uw lichaam maken, zei de specialist die zijn keelkanker behandelde. “Maar maakt u zich geen zorgen, u bent bij ons in goede handen, zei deze mevrouw. En zo heb ik het zonder uitzondering ervaren.”

Wat is jouw ervaring met keelkanker?

Gerelateerde artikelen

Het aantal patiënten met hoofd-halskanker neemt jaarlijks toe. Veel tumoren in het hoofdhalsgebied worden pas in een laat stadium opgespoord. Symptomen worden niet altijd herkend en deze tumoren groeien meestal…

Het internationale oncologisch vakblad Journal of Clinical Oncology publiceert vandaag de ECLYPS-studie van onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland, die onderzocht of de PET-scan kan bijdragen tot een betere behandeling van…

Circa 3 procent van de gevonden tumoren in Nederland bevindt zich in het hoofd-halsgebied, leert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Hoofd-halskanker kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven,…

Mensen die mogelijk worden geconfronteerd met kanker maken veel onzekere tijden door. Het wachten op de uitslag kan vooral psychisch zwaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld een biopt uit een gezwel is…

Hoofd-halskanker
Patiëntenverhaal keeltumor

In 2011 werd bij Bart Verdonk beenmergkanker geconstateerd. Sindsdien volgt hij een lange weg en kreeg hij onder meer te maken met heftige bijwerkingen van de medicatie. Van de ziekte…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.