Blijf op de hoogte

Multidisciplinaire samenwerking zorgt voor beste behandeling longkankerpatiënt

Michel van den Heuvel is longarts en afdelingshoofd van de afdeling longziekten in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Hij houdt zich voornamelijk bezig met longkanker en probeert de innovatie in de zorg te stimuleren. Samenwerking tussen ziekenhuizen is daarbij essentieel. Longkankernet is opgezet in de regio om de organisatie van zorg te verbeteren.

Longkanker is de meest dodelijke vorm van kanker. “In Nederland doen we het behoorlijk slecht vergeleken met de wereld: we hebben het op één na hoogste sterftecijfer bij longkanker in Europa. Dat heeft niet zo zeer te maken met kwaliteit van zorg die we kunnen geven. Dit komt ten eerste door de ontzettend goede registratie waardoor meer dan in andere Europese landen patiënten bekend zijn. Ten tweede is er nog veel te verbeteren in de manier waarop we zorg organiseren in Nederland. We hebben ervaren professionals, up-to-date kennis en specialistische centra beschikbaar, maar de manier waarop we zorg hebben georganiseerd kan beter.”

Hoge kwaliteit zorg waarborgen

Een patiënt komt met zijn klachten eerst bij de huisarts terecht. Als de huisarts longkanker vermoedt, wordt de patiënt doorgestuurd naar een longarts in het ziekenhuis in de buurt. “In het ziekenhuis vindt de diagnostiek plaats. Dat is best een ingewikkeld proces. We hebben Nederlandse richtlijnen om aan te geven hoe we het onderzoeksproces moeten inrichten en binnen welke tijdspanne we een diagnose moeten kunnen stellen. We doen het helemaal niet zo slecht, maar innovaties komen niet even snel en niet op alle plekken terecht, waar dat zou moeten.” Er vindt, zeker op het gebied van longoncologie, zoveel innovatie plaats dat het een behoorlijke uitdaging is om te bepalen welke ziekenhuizen wat moeten en kunnen implementeren in hun standaard aanbod van zorg. “Ik ben niet per se voor zorgcentralisatie, want het is belangrijk om patiënten in de klinische context te zien: wat is er nog meer met de patiënt aan de hand? Heeft hij bijvoorbeeld andere aandoeningen waarvoor hij al in het lokale ziekenhuis onder controle is? Zorg moet daarom beter regionaal georganiseerd worden. Dat is het basisidee achter longkankernet: een hoge kwaliteit zorg leveren en die kwaliteit ook waarborgen. Lokaal waar mogelijk, centraal waar nodig. We moeten er proactief op letten dat elke patiënt ook toegang krijgt tot die kwalitatief hoge en innovatieve zorg.”

Samenwerking

“Wij denken dat een multidisciplinair team waarvan de professionals in meerdere ziekenhuizen werken, het best kan bijdragen aan de efficiënte implementatie van zorginnovaties. Het team kan de zorg samen beter organiseren. Niet overal in de regio hoeft alle zorg te worden geleverd. Sommige behandelingen zijn zo zeldzaam dat concentratie noodzakelijk is. Als artsen goed op de hoogte zijn welke zorg waar wordt aangeboden, kunnen zij effectief doorverwijzen zodat bijna alle patiënten ergens in de regio toegang hebben tot de beste zorg.” Deze manier van samenwerking wordt al toegepast. Een voorbeeld hiervan is de operatie van longkanker. “Wij zijn ervan overtuigd dat zeldzame en complexe behandelingen, zoals een longkankeroperatie, beter uitgevoerd kunnen worden door professionals in een ziekenhuis met een ervaren team. Ik zou hierbij graag een aanspreekcultuur willen creëren zodat we de zorg samen nog beter kunnen maken. De kwaliteit van zorg zal naar een nog hoger niveau worden getild als er meer van deze samenwerkingen ontstaan op zowel het gebied van de diagnose als de behandeling.”

Patiënten verdienen de hoogste kwaliteit zorg. Door de inzet van professionele medische netwerken, zoals het Longkankernet, zijn specialistische (long)oncologie-ziekenhuizen in staat de nieuwste innovaties op het gebied van diagnose en behandeling bij de patiënt te brengen. Na een diagnose in het lokale ziekenhuis, kun je altijd een second opinion in een specialistisch ziekenhuis aanvragen. In het specialistisch behandelcentrum is men mogelijk beter op de hoogte hoe de zorg georganiseerd is en waar de behandeling het beste kan plaatsvinden gezien de meest recente ontwikkelingen.

Een vergelijkbare samenwerking is aangegaan via het Longkankernetwerk. Professor Aerts spreekt over de toegevoegde waarde in de regio Rotterdam.

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door MSD. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, MSD heeft geen invloed op de inhoud gehad.

NL-NON-00195 

Gerelateerde artikelen

Iedereen met longen kan longkanker krijgen November is ‘longkankermaand’. In deze maand vraagt patiëntenorganisatie Longkanker Nederland extra aandacht voor deze ziekte, waaraan jaarlijks 10.000 mensen overlijden. Daarmee is het de…

Uitgezaaide longkanker heeft een enorme impact op het leven van de patiënt en zijn of haar omgeving. Het is daarom belangrijk dat er mentale ondersteuning beschikbaar is om deze patiënten…

Om patiënten betere behandelopties te geven in de toekomst is het van belang dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar verschillende mutaties van longkanker. Echter is het zo dat in…

Hersenmetastasen is een uitzaaiing van kanker en heeft een grote invloed op het leven van de patiënt en zijn of haar omgeving. Het is belangrijk dat hersenmetastasen gepersonaliseerd wordt behandeld…

Wanneer kanker uitzaait naar de hersenen wordt dat hersenmetastasen genoemd. Hoe Hersenmetastasen precies ontstaat is nog onbekend, wel is bekend dat longkanker één van de meest voorkomende oorzaken is van…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.