Blijf op de hoogte

De piek van het tekenseizoen

Komende maand is de piek van het tekenseizoen met naar verwachting ruim 400.000 tekenbeten. In mei en juni werden op Tekenradar.nl tot nu toe 13 procent meer tekenbeten gemeld dan het gemiddelde van de voorgaande drie jaren, 3500 in totaal. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Het is belangrijk dat mensen na een bezoek ‘aan het groen’ zichzelf controleren en teken snel verwijderen. Mensen die na een tekenbeet de ziekte van Lyme krijgen kunnen meedoen aan onderzoek via Tekenradar.nl.

Tekenseizoen vooral in juni en juli

Tekenradar.nl ontvangt in juni en juli gemiddeld de helft van alle tekenbeetmeldingen in een jaar. De piek van de meldingen ligt in juli. Aangezien jaarlijks 1,3 miljoen tekenbeten vóórkomen, zullen naar verwachting de komende maand ruim 400.000 tekenbeten worden opgelopen. In de eerste helft van 2016 zijn er tot nu toe 8 procent meer tekenbeten gemeld dan het gemiddelde van de voorgaande drie jaren.

Waar komen tekenbeten het meest voor?

De helft van alle tekenbeten dit jaar zijn in het bos opgelopen en een derde in de tuin. Een derde van de gemelde tekenbeten zijn opgelopen tijdens het wandelen, 20 procent tijdens het tuinieren en 20 procent van de tekenbeten bij het spelen. Het aantal tekenbeetmeldingen hangt in belangrijke mate samen met de weersomstandigheden. Daarnaast speelt de aandacht voor Tekenradar.nl waarschijnlijk een rol.

Verspreiding in Nederland

Van de in totaal ruim 30.000 tekenbeetmeldingen tussen 2012 en 2016 komen de meeste uit Gelderland. Ongeveer 22% van de meldingen komen uit deze provincie. Als je het aantal tekenbeetmeldingen weegt per aantal inwoners, blijkt dat inwoners uit Drenthe het grootste risico lopen op een tekenbeet. Het gaat om bijna drie keer zo veel tekenbeetmeldingen per inwoner als gemiddeld in Nederland.

Verwijder een tekenbeet snel!

Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt. Het is daarom belangrijk dat mensen zich controleren na een bezoek aan het groen en teken direct verwijderen als ze zich vastgebeten hebben in de huid. Tot drie maanden na de beet kan op de huid een rode vlek of ring ontstaan. Krijgt u deze huiduitslag of andere klachten zoals koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn in de eerste weken na een tekenbeet, neem dan contact op met uw huisarts. Dit kunnen namelijk signalen zijn van de ziekte van Lyme.

Onderzoek naar langdurige klachten

Mensen bij wie de ziekte van Lyme is vastgesteld kunnen meedoen aan het LymeProspect onderzoek via Tekenradar.nl. Onderzocht wordt hoe langdurige klachten na Lyme beter voorkómen en behandeld kunnen worden. Mensen die een antibioticakuur beginnen tegen de ziekte van Lyme kunnen zich via www.tekenradar.nl of via de behandelend arts aanmelden voor deelname. De gezondheid van de deelnemers wordt een jaar gevolgd. Dit jaar kunnen 500 mensen meedoen aan het onderzoek.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Gerelateerde artikelen
Ontsteking- en infectieziekte
Chlamydia vrouwen nog verraderlijker dan gedacht

Sinds jaar en dag staat Chlamydia eenzaam aan de top als meest voorkomende Soa. De aandoening wordt bij alle risicogroepen het meest gevonden. Op nummer twee staat Gonorroe, maar deze…

Het belang van goede handhygiëne en infectiepreventie wordt in zorginstellingen en ziekenhuizen nog altijd onderschat. Recent constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat ongeveer een op de drie ziekenhuizen…

Griepvaccinatie voorkomt griepvirusinfecties maar heeft geen invloed op het totale aantal mensen met griepachtige verschijnselen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het RIVM, in samenwerking met het Spaarne…

Cognitieve gedragstherapie is effectief bij het verminderen van vermoeidheidsklachten bij patiënten met Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Een langdurige behandeling met antibioticum, dat ook gebruikt wordt voor de behandeling van acute Q-koortsinfecties, helpt…

Op donderdag 12 januari was bij de NOS op Radio 1 te horen dat een groep patiënten met de ziekte van Lyme een petitie is begonnen voor een andere behandelingsrichtlijn…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.