Blijf op de hoogte

Bijnierschorsinsufficiëntie – Zelf stress beheersen

0:00
0:00

Vaak denkt men bij het beheersen van stress bij mensen met bijnierschorsinsufficiëntie aan het innemen van medicatie. In deze video gaan Dr. Cornelie Andela en Dr. Sasja Huisman in op het beheersen van stress zonder het gebruik van medicatie. Het is van groot belang dat patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie stress symptomen kunnen herkennen en weten wat voor handelingen zij kunnen toepassen om stressbronnen te beheersen.

Stressfactoren

Het brein en het lichaam van een persoon staan nauw met elkaar in verbinding. Voor een lange tijd dachten psychologen en artsen dat stress met name beïnvloed kon worden via het brein. Inmiddels weet men dat stress inderdaad kan beginnen in het hoofd, maar stress verminderen voornamelijk via het lijf gaat. Dr. Sasja Huisman gaat in deze video dieper in op de stressfactoren die regelmatig voorkomen in het dagelijks leven.

Preventief managen

Ook voor bijnierschorsinsufficiëntie patiënten is stress niet volledig te vermijden. “Stress preventief managen kan aan de hand van positieve zintuigelijke prikkels”, zo vertelt dr. Cornelie Andela. Deze positieve zintuigelijke prikkels bespreekt zij in de video.


Maak nooit zelfstandig wijzigingen aan je behandelplan of stressschema zonder een endocrinoloog of verpleegkundig specialist te raadplegen, zelfs wanneer je deze andere manieren van stress management bent gaan toepassen.

Beluister ook de podcast waar Professor Nienke Biermasz van het Leids Universitair Medisch Centrum spreekt over een beheersen van stress d.m.v. medicatie.


Deze video is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.  C-ANPROM/NL/PLE/0014

Gerelateerde artikelen

Bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de productie van de bijnierhormonen verminderd is. Het is daarom van belang dat patiënten juist leren om te gaan met de aandoening en daarbij de…

In deze video over bijnierschorsinsufficiëntie vertelt internist-endocrinoloog Dr. Franken over de behandeling en aandachtspunten bij medicatieverandering. Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame aandoening waarbij de bijnierschors te weinig bijnierschorshormonen aanmaakt. Primaire bijnierschorsinsufficiëntie wordt ook wel de…

In deze podcast vertelt endocrinoloog professor Nienke Biermasz uit het Leids Universitair Medisch Centrum over factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie, zoals (i)…

In deze podcast praat Maarten Le Fevre van Deci Medical Partners over de zeldzame ziekte bijnierschorsinsufficiëntie met Johan de Graaf, voorzitter van de Nederlandse Hypofyse Stichting, en patiënte Lieke Opdam…

In de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie speelt de verpleegkundig specialist een belangrijke rol. Kirsten Davidse is verpleegkundig specialist in het Erasmus MC te Rotterdam. Zij vertelt over haar betekenis voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.