Blijf op de hoogte

Ruim 3,7 miljoen Nederlanders met maag-, darm of leverklachten

Circa een kwart Nederlanders stonden in 2017 geregistreerd bij de huisarts met maag-, darm- of leverklachten. Het totaal komt neer op ruim 3,7 miljoen mensen. Dit achterhaalde het RIVM in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting.

Van de het totaal is bijna 60% vrouw en ruim 40% man. De klachten variëren in ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag- darmkanaal tot zeer ernstig. Voorbeelden daarvan zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Chronische darmontstekingsziekten

In 2017 ontvingen ruim 625.000 mensen in Nederland medisch specialistische zorg voor een maag-, darm- en leveraandoening. De meeste patiënten gingen naar de specialist in het ziekenhuis voor aandoeningen aan de dikke en dunne darm (zoals voor chronische darmontstekingsziekten als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa), appendix en anus.

Nieuwe test kan mogelijk bijdragen aan gepersonaliseerde behandeling bij IBD
Lees ook: nieuwe test kan mogelijk bijdragen aan gepersonaliseerde behandeling bij IBD

Sterftecijfers darmkanker het hoogst

Ruim 15.000 mensen overleden in 2017 door maag-, darm of leverklachten. Dat is 10% van de totale sterfte. Het merendeel (bijna 13.000) overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel. In de meeste gevallen aan darmkanker. Mannen overlijden vaker dan vrouwen aan kanker van het spijsverteringsstelsel.

Bijna een derde zorguitgaven voor kanker

De zorguitgaven gepaard aan maag-, darm- en leverproblemen bedroegen in 2015 bijna 3,3 miljard euro. Een groot deel hiervan bestaat uit zorguitgaven voor kanker van het spijsverteringsstelsel (800 miljoen euro). Op jongere leeftijd hangen de kosten vooral samen met hepatitis en infecties aan het maag-darmkanaal. Darmkanker zorgt op oudere leeftijd voor de hoogste zorguitgaven.

Maag-, darm of leverklachten in 2030

Naar verwachting zal op basis van alleen demografische ontwikkelingen in 2030 10% meer mensen bij de huisarts bekend zijn met problemen aan maag, lever of darm dan in 2017. Vergrijzing speelt de grootste rol. Het aantal gevallen kanker van het spijsverteringsstelsel neemt op basis van deze berekening met 25% toe.

Bron: RIVM

Gerelateerde artikelen

Mensen met het prikkelbare-darmsyndroom (PDS) hebben mogelijk baat bij pepermuntolie. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van onderzoek bij zo’n 200 patiënten. Gebruik van de olie zou…

Therapeutische antilichamen worden steeds meer gebruikt om verschillende aandoeningen te behandelen. Het toedienen van antilichamen via de mond om het maag- of darmweefsel te bereiken blijft echter een uitdaging: ze…

Maag-, lever- en darmziekten
PDS zit niet tussen de oren

In Nederland heeft 10 tot 15 procent van de bevolking last van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Toch weten mensen over het algemeen weinig over deze aandoening. Vaak wordt –…

Maag-, lever- en darmziekten
Leonie heeft 4 chronische ziekten

Al sinds haar zestiende is Leonie chronisch ziek. Maar dacht de jonge vrouw eerst enkel nog het hypermobiliteitssyndroom te hebben, later veranderde dit in een opeenstapeling van diagnoses. Openhartig doet…

Extreem gezonde senioren blijken dezelfde bacteriële samenstelling in hun darmen te hebben als gezonde 30-jarigen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Lawson Health Research Institute of Western University in…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.