Blijf op de hoogte

Groene woonomgeving goed voor de geest

Mensen die leven in een groene woonomgeving zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Dit komt omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken als zij meer tijd doorbrengen in het groen. Dit concludeert Magdalena van den Berg in haar promotieonderzoek. Ze onderzocht hiervoor in vier Europese steden het verband tussen beschikbaarheid van groen in de woonomgeving, de tijd die mensen doorbrengen in een groene omgeving en hun geestelijke gezondheid.
“Uit mijn onderzoek blijkt niet alleen de mate van groen in de woonomgeving van belang, maar ook om met name lager opgeleiden te motiveren om groen te bezoeken”, aldus Van den Berg.

Groenheid van de directe woonomgeving

Voor haar onderzoek verzamelde Van den Berg, samen met een team onderzoekers van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vier buitenlandse universiteiten, gegevens van bijna 4000 mensen uit Barcelona (Spanje), Kaunas (Litouwen), Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk) en Doetinchem (Nederland). Deelnemers werden in een interview ondervraagd over onder meer:

  • de tijd die zij doorbrengen in parken en bossen
  • waarom zij een groene omgeving bezoeken

Daarnaast werd er gevraagd naar persoonskenmerken als leefstijl en gezondheid en aan de hand van satellietgegevens werd de mate van ‘groenheid’ van de directe woonomgeving vastgesteld.

Welke factoren spelen mee bij groenbezoek?

Door alle gegevens samen te voegen kon Van den Berg verbanden tussen de hoeveelheid groen en de mate van groenbezoek en geestelijke gezondheid aangeven. “Zo blijkt dat in alle vier onderzochte steden meer tijd besteed aan groenbezoek samengaat met een kleine verbetering van de ervaren geestelijke gezondheid. Dit gunstige effect lijkt voor lager opgeleiden groter dan voor hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn voor hun ontspanning en een gezonde leefstijl blijkbaar meer afhankelijk van de mogelijkheden die een groene woonomgeving biedt dan hoger opgeleiden. Verder heb ik in twee van de vier steden gevonden dat mensen met meer groen in hun directe woonomgeving niet meer tijd doorbrengen in een groene omgeving. Dit wijst erop dat het groen in sommige steden minder toegankelijk en aantrekkelijk is, maar er kunnen ook culturele verschillen zijn in bijvoorbeeld motivaties om groen te bezoeken”, licht Van den Berg toe.

65-plussers bewegen vooral in een groene woonomgeving

Meer onderzoek naar verbondenheid met de natuur

Uit Van den Bergs onderzoek komt naar voren dat er nog weinig bekend is over hoe een groene woonomgeving zorgt voor betere geestelijk gezondheid en een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Ook weten we te weinig over wie en onder welke omstandigheden er het meest bij gebaat is. Het onderzoek bevestigt conclusies van eerdere epidemiologische en experimentele studies dat groenbezoek bijdraagt aan herstel van stress. Van den Berg: “De betekenis van meer intense natuurervaringen en verbondenheid met de natuur voor persoonlijke ontwikkeling is een vraag voor verder onderzoek.”

Bron: VUmc

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.