Blijf op de hoogte

Herken de signalen van suïcidale gedachten

Volgens gezondheidsexperts kunnen familie, vrienden en kennissen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van zelfdoding van een persoon in hun omgeving.

Taboe

Er bestaat nogal altijd een taboe op zelfmoord. Er heerst een gevoel dat er niet gesproken kan worden over de zelfmoordgedachte. Tevens weten mensen met een hulpvraag veelal niet hoe ze die moeten aanpakken.

Volgens gezondheidsexpert William Zimmerman, gespecialiseerd in zelfmoordpreventie geloven veel mensen vaak onterecht dat er geen signalen vooraf gaan aan zelfmoord(pogingen). Hij zegt hierover dat mensen vaak juist proberen te praten met een naaste, over de aanleiding van hun suïcidale gedachten. Alleen komen er in deze gesprekken vaak geen duidelijke uitspraken naar voren, waaruit valt op te merken dat het om zelfmoordgedachten gaat. Het kan dan belangrijk zijn om als naaste het dialoog met deze persoon aan te gaan, zodat de hulpvraag in gang gezet kan worden.

Mogelijke signalen

Signalen die mogelijk erop kunnen wijzen dat iemand kampt met suïcidale gedachten zijn; een verhoogd gebruik van verdovende middelen (drugs, alcohol, medicijnen), angstgevoelens, geïrriteerdheid, slaapproblemen, heftige stemmingswisselingen, gevoel van hopeloosheid, sociale isolatie, gevoelens van een uitzichtloos leven, ongecontroleerde woede en roekeloos gedrag.

Ga het dialoog aan

Zimmerman betoogt in het persbericht uitgegeven door de Rutgers University dat de naasten van iemand met zelfmoordneigingen, onmiddellijk hulp moeten zoeken voor deze persoon. Als je bezorgd bent dat iemand zichzelf iets wilt aandoen, stap dan naar diegene toe en ga een direct dialoog aan.

Tot slot geeft Zimmerman aan dat het belangrijk is als een persoon informatie met je deelt over zelfmoordgedachten, om niet te oordelen, niet te ontkennen en deze informatie niet voor je te houden.

Cijfers in NL

In 2015 zijn er 1.861 zelfdodingen geweest in Nederland. Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal sinds 2010 steeds is gestegen. Van het totaal aantal zelfdodingen in 2015 had ruim de helft te kampen met psychische aandoening. Ongeveer 43% zijn volwassenen tussen 40 – 60 jaar. Het aantal pogingen tot zelfdoding is jaarlijks ongeveer 7.000.

Bron: Rutgers University

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.