Blijf op de hoogte

Minder kans op werk voor psychisch zieken

Mensen met psychische aandoeningen hebben aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt, blijkt uit het rapport ‘Health at a Glance: Europe 2016’ van de OECD, dat vorige week is verschenen. Het rapport gaat o.a. in op de effecten van psychische aandoeningen op de arbeidsmarkt.

Tot 30% minder kans op een betaalde baan

De cijfers uit het onderzoek liegen er niet om. Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen geldt dat zij 30% minder kans hebben op een betaalde baan. Daarnaast zijn zij drie tot vier keer zo vaak werkloos. In het geval van mensen met lichte tot milde psychische aandoeningen geldt dat zij 10-15% minder kans hebben op een betaalde baan. Zij zijn twee keer zo vaak werkloos dan mensen zonder psychische aandoeningen.

Voorspellen van kort- en langdurend ziekteverzuim

Op basis van de ernst van een psychisch aandoening (licht tot ernstig) is er een voorspelling gemaakt van de kans op ziekteverzuim. Bij lichte tot milde klachten vergroot de kans op kortdurend ziekteverzuim met 10% en langdurend ziekteverzuim met 6%. Deze percentages lopen bij ernstige klachten op tot 13%. Specifiek voor mensen met een depressie geldt dat er een duidelijke effect zichtbaar is op de duur van het ziekteverzuim. Zij hebben namelijk zeven extra ziektedagen op jaarbasis.

Wat kost het de maatschappij?

De totale kosten voor de maatschappij bedragen in de EU naar schatting 3-4% van het Bruto Nationaal Product. De groep mensen met lichte tot milde klachten, die voor het merendeel een betaalde baan hebben, veroorzaken voornamelijk kosten. Deze betreffen grotendeels indirecte kosten als gevolg van ziekte en productiviteitsverlies.

Vervroegde uitstroom op de arbeidsmarkt

Langdurige psychische aandoeningen leiden tot een vervroegde uitstroom op de arbeidsmarkt. Dit is met name het geval bij personen in de leeftijd van 50 – 59 jaar die lijden aan een zware depressie. Binnen deze groep is de kans twee keer zo groot om binnen vier jaar te stoppen met werken.

Bron: GGZ Nederland

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.