Blijf op de hoogte

Opleidingen en cursussen voor hoogwaardige zorg

De wereld is aan constante verandering onderhevig, en dat geldt ook voor de zorg. Niet alleen heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de richting van meer individuele en op maat gesneden behandelingen, ook wordt steeds vaker gebruikgemaakt van digitale toepassingen. Een context die maakt dat professionals zich voortdurend moeten laten bijscholen met kennis die up-to-date is, stelt Hedda van ’t Land, directeur van RINO Groep.

Op welke manier is de zorg veranderd de afgelopen jaren?

“Ten eerste heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) richting de gemeenten, wijkteams en huisartsenposten. De zorg wordt in toenemende mate ‘ontschot’. Daarnaast is de beroepspraktijk steeds meer gericht op de patiënt als centrum van de behandeling, op kwaliteitseisen en persoonlijke benaderingen. Hierbij heeft digitalisering voor nieuwe toepassingen gezorgd, zoals eHealth en virtual reality, waardoor behandelingen aansluiten bij de wensen van de moderne maatschappij.”

Hebben deze ontwikkelingen ook invloed op het onderwijs?

“Jazeker. Was er vroeger nog slechts één vorm van kennisoverdracht, tegenwoordig hangt de keuze af van het specifieke doel dat wordt nagestreefd. Daarbij wordt het steeds gemakkelijker om kennis online te delen. Professionals kunnen op hun eigen tempo leren, video’s van docenten thuis bekijken en digitaal samenwerken met collega’s. De klassikale bijeenkomsten worden gebruikt als ruimte voor casuïstiek, feedback, toepassing van kennis en uitwisseling van ervaringen.”

Hoe houden jullie rekening met de wensen van zorgprofessionals?

“Via cursussen en trainingen ondersteunen wij professionals en leren hen om te gaan met de veranderende eisen die aan hen gesteld worden. Opleidingen vormen hierbij geen standaard pakket, maar kunnen zelf worden vormgegeven. We sluiten zoveel mogelijk aan bij al aanwezige kennis en ambities voor de toekomst. Daarnaast hechten we veel waarde aan het perspectief van de cliënt, dat een belangrijke plek inneemt in onze opleidingsactiviteiten. Zo zijn er cursussen en opleidingen die gegeven worden door ervaringsdeskundigen. Onze opleidingen worden constant vernieuwd waarbij de inzet van 800 docenten, werkzaam in zowel wetenschap als praktijk, ervoor zorgt dat de inhoud altijd up-to-date is. De vertaling van kennis naar praktijk en de kruisbestuiving hiertussen, vormt de basis voor moderne en hoogwaardige zorg.”

Meer informatie?
www.rinogroep.nl

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.