Blijf op de hoogte

‘Psychische begeleiding is van groot belang’

De laatste jaren komen mensen met een forensische titel steeds vaker terecht in een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Deze instellingen hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met langdurige psychiatrische problemen die moeite hebben om zich zelfstandig te redden. Marjolein van Vorstenbos, bestuurssecretaris binnen RIBW Brabant, vertelt over het belang van psychische begeleiding voor deze groep.

Waarom hebben deze mensen psychische ondersteuning nodig?

“De doelgroep bestaat veelal uit mensen die zijn getraumatiseerd in hun jonge jaren. Zij zijn opgegroeid in een onveilige omgeving, opgevoed met criminaliteit en ervaren psychische problemen. Het is essentieel om aandacht te hebben voor de achterliggende oorzaak van hun delictgedrag en psychische ondersteuning te bieden. Dit onderdeel wordt vaak overgeslagen, terwijl mensen dat echt nodig hebben om te kunnen terugkeren in de maatschappij.”

Hoe kan een beschermde woonvorm bijdragen aan hun terugkeer?

“Vaak hebben deze mensen bijvoorbeeld niet geleerd zelfstandig te functioneren en weten ze niet beter dan geld te verdienen op een illegale manier. Ondersteuning vanuit een beschermde woonvorm kan hen hierin begeleiden. Er zijn nu allerlei pilots met woonvormen gaande, zoals het Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarbij wonen mensen beschermd in hun eigen woning. Ze krijgen een aantal uur per week thuis hulp, gericht op het zelfstandig functioneren in de maatschappij, bijvoorbeeld voor het leren omgaan met financiën of het vinden van een zinvolle dagbesteding. Wanneer ze middenin een woonwijk wonen en contact hebben met hun omgeving, krijgen ze makkelijker verbinding met de maatschappij en leren ze hun sociale rol beter vormgeven. Onze terugkeervoorziening De Sluis in Tilburg, voor jongeren van 16 tot 24 jaar, laat zien dat dat goed werkt.”

Wat bieden jullie verder voor deze forensische doelgroep?

“We werken veel samen met reclassering en politie, maar ook met behandelorganisaties gericht op forensische zorg. Zo proberen we een zo groot mogelijk pakket aan te bieden aan deze doelgroep. Omdat we merken dat deze personen veel behoefte hebben aan psychische ondersteuning, hebben we medewerkers met expertise over forensische zorg. In onze werkwijze stellen we mensen centraal. Waar wil iemand naartoe en wat kunnen wij doen om dat te ondersteunen? Dat geldt ook voor ons personeel. Als medewerkers in hun kracht staan, heeft dat ook effect op onze cliënten. We zien een grote meerwaarde in het inzetten van ervaringsdeskundigen. Als zij vertellen over de eigen achtergrond, ontstaat sneller een vertrouwensband.”

Meer informatie?
www.ribwbrabant.nl

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.