Blijf op de hoogte

Zwaar depressieve klachten bij mantelzorgers van dement familielid

Mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie staan onder zware druk. Een groot deel van hen heeft door deze zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Bijna 40% ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen, blijkt uit onderzoek van Karlijn Joling en collega’s van het VUmc. Een deel van hen geeft aan te overwegen om zichzelf iets aan te doen of suïcidale gedachten te hebben. Het artikel is gepubliceerd in het psychiatrisch tijdschrift International Journal of Geriatric Psychiatry.

Onderzoek naar mantelzorgers van dement familielid

In het onderzoek van Joling werd twee jaar lang een groep van 192 mantelzorgers gevolgd, die de zorg hadden voor een dement familielid. Elke 3 maanden namen de onderzoekers een diagnostisch interview af, om vast te stellen of de mantelzorgers last hadden van een depressie. Bijna 40% had op tenminste één van de meetmomenten ernstige depressieve symptomen en werd verder bevraagd over suïcidale gedachten. Van hen gaf 12% (5% van de gehele groep) aan overwogen te hebben:

  • zichzelf iets aan te doen;
  • te wensen dood te zijn;
  • of suïcidale gedachten te hebben

Deze gedachten speelden meestal in het tweede jaar van zorg verlenen.

Psychologische en sociale factoren van invloed

Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren van de suïcidale gedachten van mantelzorgers beïnvloeden:

  • ernstige symptomen van depressie en angst
  • waren ongelukkiger
  • voelden zich minder goed in staat om voor hun familielid te zorgen
  • ervoeren minder regie over hun leven en minder steun van familieleden
  • ervoeren meer gezondheidsproblemen dan de mantelzorgers zonder deze gedachten

De ervaringen van een mantelzorger
De ervaring van een mantelzorger met dement familielid

Interventies

Volgens de onderzoekers onderstreept het onderzoek de kwetsbaarheid van mantelzorgers. Voor deze groep, die langdurige zorg moeten verlenen aan hun demente familieleden, is het nodig om effectieve strategieën te ontwikkelen, om hen te ondersteunen. Hierin is het belangrijk om eerst goed vast te stellen wanneer een dergelijke interventie moet worden ingezet. Daarnaast is het van belang om de groep die het grootste risico loopt in kaart te brengen. Dit zijn de mantelzorgers met de ernstigste depressieve- en angstklachten.

Bron: VUmc

Gerelateerde artikelen

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz…

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona…

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die…

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen,…

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.