Blijf op de hoogte

Je bent waarschijnlijk niet zo fit als je denkt

Mensen die zichzelf als ‘fit’ beschouwen, blijken in het echte leven lang niet altijd even actief te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van the University of Southern California, Los Angeles, University College London en Tilburg University.

1.542 volwassenen

Voor hun studie, die onlangs is verschenen in the Journal of Epidemiology and Community Health, vroegen de onderzoekers 1.542 volwassenen hun eigen mate van activiteit te beoordelen. Meer specifiek, bestond de groep uit 748 Nederlanders, 540 Amerikanen en 254 Engelsen.

Het team wilde onderzoeken in hoeverre de evaluaties overeenkwamen met de realiteit en maakten hiervoor gebruik van een tweeledige aanpak. Allereerst werden alle deelnemers gevraagd om hun eigen fysieke niveau via een schaal aan te duiden, variërend van ‘zeer inactief’ tot ‘zeer actief’. Vervolgens werden ze zeven dagen lang gevolgd door middel van een snelheidsmeter om hun pols.

Activiteitsniveau overschat

Uiteindelijk kwamen de wetenschappers tot de ontdekking dat de deelnemers over het algemeen geneigd waren om hun dagelijkse activiteitsniveau te overschatten. Ook werd duidelijk dat hoewel Nederlanders en Engelsen hun levensstijl het vaakst als ‘gemiddeld actief’ omschreven, Amerikanen vaker neigden te kiezen voor de uiterste schalen.

Daarnaast lieten de snelheidsmeters zien dat de Amerikaanse deelnemers over het algemeen minder actief waren dan de mensen uit de overige landen. Het percentage mensen dat als ‘inactief’ kon worden bestempeld was hier twee keer zo groot.

Ouderen minder actief

Bovendien hielden mensen uit verschillende leeftijdsgroepen er andere standaarden op na als het gaat om de betekenis van een actieve levensstijl. Zo gaven ouderen over het algemeen aan net zo actief te zijn als hun jongere tegenhangers. Iets wat niet bleek te schromen met de realiteit. In alle drie de landen werd duidelijk dat mensen minder actief werden naarmate zij ouder werden.

Van de Amerikaanse oudere deelnemers hield 60 procent er een inactieve levensstijl op na. In Nederland en Engeland waren deze cijfers respectievelijk 42 en 32 procent.

Objectief meten

De wetenschappers concluderen dat mensen enquêtevragen over hun levensstijl niet altijd naar gelang waarheid beantwoorden. Een situatie die er mogelijk voor heeft gezorgd dat veel studies over gezondheid en fitness, die zijn gebaseerd op zelf-gerapporteerde informatie, onbetrouwbare resultaten hebben opgeleverd. Volgens het team kan in de toekomst dan ook beter worden gekozen voor objectieve meetinstrumenten.

Gerelateerde artikelen

Nederland is een land waar veel gefietst wordt en dat is niet zonder reden. Het weer is mild en er zijn geen heuvels. Maar het is ook nog eens heel…

Hardlopen is razend populair. Maar wat helpt om mensen te stimuleren de sport te (blijven) beoefenen. Uit een nieuwe publicatie van onder andere Ineke Deelen blijkt dit een levendige en…

Niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben, zijn allemaal factoren die ervoor kunnen dat je ongeveer zes jaar langer leeft en gemiddeld pas negen jaar later ziek wordt dan…

Bewegen en gezond eten dragen bij aan prettige oude dag. Maar er is meer, want een stevig sociaal netwerk is minstens zo belangrijk. Aan de balie bij het verhuurbedrijf op…

Er worden veelbelovende resultaten geboekt met het inzetten van leefstijl tegen bepaalde ziektes. Toch is het niet altijd makkelijk om zowel patiënten als huisartsen te overtuigen van de toegevoegde waarde,…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.