Blijf op de hoogte

Lager opgeleiden sporten het minst

Opleidingsniveau blijkt een belangrijke voorspeller voor sportdeelname te zijn. Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken dat lager opgeleiden het minst sporten, gevolgd door middelbaar opgeleiden. De hoogopgeleiden trainen het meest.

Het nieuwe onderzoek werd vandaag gepubliceerd en is gebaseerd op data van het POLS (Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie) van 2001 tot 2009 en de Gezondheidsenquête 2010-2015. Er werden gegevens bekeken van personen van 12 tot en met 79 jaar oud.

Verschil hoog- en laagpopgeleiden

De wetenschappers ontdekten dat lager opgeleiden wekelijks het minst sporten (35%), gevolgd door middelbaar opgeleiden (52%). Hoger opgeleiden sporten het meest (68%). Daarnaast bleek alleen de sportdeelname van hoogopgeleiden over tijd te verbeteren: van 63% in de periode 2001-2005 tot 68% in de periode 2011-2015. De lager en middelbaar opgeleiden lieten in deze perioden geen ontwikkeling zien.

Verklaringen

Het verschil in sportdeelname kan verklaard worden doordat hoger opgeleiden relatief goedkoop gebruik kunnen maken van sportfaciliteiten van universiteiten of hoge scholen. Daarnaast kan meer opleiding ook leiden tot meer kennis van gezond gedrag. En naarmate ouders meer aan sport doen, zullen hun kinderen ook volgen.

Een mogelijke reden achter de groei onder hoger opgeleiden kan zijn dat de sporten die passen in de leefstijl van hoogopgeleide jongvolwassenen – fitness, hardlopen, bootcamp – de afgelopen jaren meer worden beoefend.

De onderzoekers benadrukken dat het verschil niets heeft te maken met leeftijd of afkomst. Hoogopgeleide niet-westerse migranten (57%) sporten namelijk ook meer dan lager opgeleiden autochtonen (35%). En hoger opgeleide ouderen (56%) trainen vaker dan laagopgeleide jongeren (39%).

Beweging
Lees ook: hoe meer beweging, hoe beter

Gemeentegrootte

Daarnaast bleek het contrast met gemeentegrootte samen te hangen. Zo sport 71% van de hoger opgeleiden in de grootste gemeenten wekelijks, terwijl het aandeel onder laagopgeleiden op 29% ligt. De verschillen in de kleinere gemeenten zijn minder groot. De onderzoekers veronderstellen dat dit wellicht te maken heeft met de bevolkingssamenstelling van gemeenten. In grote steden wonen immers veel studenten en jongvolwassenen met een hoge sportdeelname.

Lokale aanpak

Hoewel het beleid van gemeenten er vaak op is gericht het verschil in sportdeelname kleiner te maken en lager opgeleiden meer te laten sporten, blijkt juist dat hoogopgeleiden meer aan sport gaan doen. Hierdoor wordt het contrast niet kleiner, maar groter. De onderzoekers adviseren dan ook een lokale aanpak om de kloof te verminderen. Zo zouden gemeenten moeten zorgen voor voldoende sportmogelijkheden en aanbod dat past bij de behoefte van de doelgroep.

Gerelateerde artikelen

Nederland is een land waar veel gefietst wordt en dat is niet zonder reden. Het weer is mild en er zijn geen heuvels. Maar het is ook nog eens heel…

Hardlopen is razend populair. Maar wat helpt om mensen te stimuleren de sport te (blijven) beoefenen. Uit een nieuwe publicatie van onder andere Ineke Deelen blijkt dit een levendige en…

Niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben, zijn allemaal factoren die ervoor kunnen dat je ongeveer zes jaar langer leeft en gemiddeld pas negen jaar later ziek wordt dan…

Bewegen en gezond eten dragen bij aan prettige oude dag. Maar er is meer, want een stevig sociaal netwerk is minstens zo belangrijk. Aan de balie bij het verhuurbedrijf op…

Er worden veelbelovende resultaten geboekt met het inzetten van leefstijl tegen bepaalde ziektes. Toch is het niet altijd makkelijk om zowel patiënten als huisartsen te overtuigen van de toegevoegde waarde,…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.