Blijf op de hoogte

Aantal geboren kinderen in 2017 relatief laag

Het aantal kinderen dat in Nederland geboren wordt, is de laatste jaren relatief laag. In 2017 waren dit er bijna 170 duizend, het laagste aantal sinds het vorige dieptepunt begin jaren ‘80. Gerelateerd aan het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) gaat het om 45,2 geboorten op de duizend vrouwen. In 2016 lag dat aandeel nog op 46,0.

Niet in alle gemeenten is het aantal geboorten zo laag. In Urk (82,3), Neder-Betuwe (71,9) en Staphorst (70,0) worden bijvoorbeeld naar verhouding veel meer kinderen geboren dan gemiddeld. Ook in andere plaatsen waar veel (streng) gereformeerde gelovigen wonen, is de vruchtbaarheid naar verhouding hoog. Er worden juist relatief weinig kinderen geboren in studentensteden. Zo zijn er in Wageningen 25 kinderen per duizend vrouwen van 15 tot 50 jaar geboren in 2017 en in Groningen 31. Ook in de grote steden en in gemeenten in het zuiden van het land komt het vruchtbaarheidscijfer naar verhouding lager uit. In deze cijfers is rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsverdeling van vrouwen in de vruchtbare leeftijd per gemeente.

Geboorten per inwoner

Een andere manier om naar geboorten te kijken is door dit te delen op het aantal inwoners. Dan blijkt dat in een gemeente ondanks een lage vruchtbaarheid toch veel kinderen kunnen worden geboren. Dit is bijvoorbeeld het geval in de grote steden. Daar wonen relatief veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd, waardoor er elk jaar in totaal toch veel kinderen bij komen. Zo zijn in 2017 in Utrecht (13,9), Amsterdam (12,8), Den Haag (12,5) en Rotterdam (12,1) per duizend inwoners meer kinderen geboren dan landelijk (9,0). In andere, meer vergrijsde gemeenten aan de randen van het land, is het aantal kinderen dat geboren wordt niet alleen laag per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd maar ook ten opzichte van het aantal inwoners.

Geboorten buiten het huwelijk

Ruim 43 procent van de kinderen wordt buiten een huwelijk of partnerschap geboren. Ook hier zijn de regionale verschillen groot. In gemeenten waar relatief veel mensen een (streng) gereformeerd geloof aanhangen, worden de meeste kinderen nog binnen het huwelijk geboren. Urk en Staphorst voeren de lijst aan, daar heeft ongeveer 95 procent van de kinderen een getrouwde moeder bij geboorte. In Rijnwaarden, Boxmeer en Heerlen is het aandeel kinderen dat binnen een huwelijk of partnerschap geboren wordt juist het kleinst (rond 40 procent).

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.