Blijf op de hoogte

Fijnstof goed in beeld?

Fijnstof geeft grote uitdagingen aan zeer uiteenlopende industrieën. Momen-teel is er veel media-aandacht voor de fijnstofproblematiek rondom varkens-, geiten- en kippenstallen. Daarnaast zijn er verschillende andere soorten bedrijven die van doen hebben met deze problematiek.

Verschillende beroepsgroepen worden geconfronteerd met fijnstof, waaronder de metaal-, hout- en steenindustrie. Een van de moeilijke kanten van fijnstof is dat het lastig is er een goed beeld van te vormen. Om te beginnen letterlijk: je kunt het niet waarnemen met het blote oog en juist deze kleine deeltjes zijn het schadelijkst voor de gezondheid.

Stoflongen

De meeste mensen in Nederland kennen de term ‘stoflongen’ wel van de mijnwerkers, maar het heeft vele decennia geduurd voordat de juiste verbanden werden gelegd tussen het soort stof waar men in werkte en mensen die ziek waren. Dit kwam vooral omdat het veelal gaat over langere termijneffecten. Tien jaar na dato konden de gezondheidseffecten zich manifesteren terwijl arbeiders soms al lang niet meer werkzaam waren in een bepaalde omgeving.

Aanvankelijk, in de 19e eeuw, werd gekeken naar de stofontwikkeling en de slecht geventileerde mijnschachten. Niet lang daarna schreef men het ziek worden van de mijnwerkers echter toe aan de tuberkelbacil, de veroorzaker van tuberculose, die onlangs was ontdekt. De aandacht voor stof verslapte.

Het heeft decennia geduurd voordat de focus weer lag op stofinademing. Naar aanleiding van onderzoek werd onderscheid gemaakt in meer en minder gevaarlijke stoffen. Silicondioxide werd erkend. Voor steenkoolstof had men geen oog. De houwersarbeid aan het kolenfront werd bestempeld als ongevaarlijk. Pas na 1945 is uit onderzoek gebleken dat er net zoveel stoflongenklachten voorkwamen bij houwers als bij steenwerkers. Nog iedere dag leren we meer over fijnstof en de langetermijngevolgen ervan.

Meetproblematiek

Als een meting goed is uitgevoerd, is meten weten. Fijnstof is echter bijzonder lastig te meten. Het verspreidt zich niet gelijkmatig in een ruimte zoals gas, maar beweegt zich voort als een wolk. Het is daarom complex om de werkelijke concentraties te meten en goed te kunnen interpreteren.

Irene Bruines van StatiqAir vertelt: “Daarbij bereik je de grens aan techniek. Meetapparatuur loopt bij hoge fijnstofconcentraties snel vol en stagneert. Dit alles bemoeilijkt de mogelijkheid om een juist en werkelijk beeld te krijgen.”

Wetgeving

Normen voor bepaalde stoffen, zoals kwarts in steenfabrieken, worden steeds verder aangescherpt in wetgeving. Wij zien in verschillende industriële sectoren bedrijven die zich, naast het behalen van de strengere wettelijke normering, inzetten voor hun werknemers, om die onder de juiste arbeidsomstandigheden hun werk te laten doen. Dit wordt arbeidshygiëne genoemd.

Innovaties hebben tijd nodig, geeft dat een extra drempel?

Innovatieve systemen: het klinkt voor buitenstaanders vaak aantrekkelijk. Bedrijven die overgaan op het aanschaffen van fijnstofreductiesystemen willen echter alleen investeren in een innovatief systeem als zij overtuigd zijn van de werking daarvan. Onbekend maakt immers onbemind. StatiqAir-systemen behandelen de lucht op afstand.

Mensen zullen door uitgevoerde testen en praktijkervaring overtuigd raken dat met slechts 18 Watt (erg duurzaam), significant lood, nikkel, roet en kwarts (PM 10, PM2.5, PM1) worden afgevangen. Inpandig reduceren deze systemen tussen de 40 en 80 procent. Zij dragen direct bij aan de arbeidshygiëne en reduceren de uitstoot van een bedrijf. Doorzettingsvermogen en tijd zijn elementaire onderdelen om een innovatie ook werkelijk te kunnen door ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op www.statiqair.nl of bel 0345 – 745 920.

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.