Blijf op de hoogte

Meer sterfte door toekomstige hittegolven

Nederland is nauwelijks bekomen van de afgelopen hittegolf en het KNMI voorspelt dat er alweer een nieuwe in aantocht is. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld lijkt klimaatverandering dit fenomeen in de kaart te spelen, met alle gevolgen van dien. Als er niet snel iets wordt bedacht, voorspellen onderzoekers van de Monash University dat het aantal sterfgevallen als gevolg van ernstige hittegolven drastisch zullen toenemen, vooral in de arme landen rond de evenaar.

De resultaten zijn recent verschenen in PLOS Medicine en zijn bedoeld om besluitvormers te helpen bij het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.

Toekomstscenario

Aan de hand van een rekenmodel maakte het onderzoeksteam een schatting van het aantal hittegolf-gerelateerde sterfgevallen in 20 landen voor de periode 2031 tot 2080. Het aantal gevallen zou in de toekomst enorm toenemen waarmee verschillende scenario’s gepaard gaan die worden gekenmerkt door niveaus van broeikasgasemissies, alertheid- en aanpassingsstrategieën en bevolkingsdichtheid in deze landen.

Universitair docent Yuming Guo zegt dat de toekomstige hittegolven frequenter en intenser zullen zijn en veel langer duren. In het meest extreme geval is berekend dat de sterfte in drie Australische steden (Brisbane, Sydney en Melbourne) bijna 5 keer zou toenemen.

Hittegolven

Momenteel is er wereldwijd veel aandacht voor hittegolven. Het collectieve dodental in landen als India, Griekenland, Japan en Canada blijft stijgen terwijl wereldwijd recordtemperaturen worden geregistreerd en verschillende regio’s worden geteisterd door bosbranden.

Mede-onderzoeker en hoogleraar Antonio Gasparrini (London School of Hygiene & Tropical Medicine) vertelt dat sinds de eeuwwisseling hittegolven verantwoordelijk zijn voor tienduizenden doden. Hoewel onderzoek laat zien dat de frequentie en ernst door een veranderend klimaat zullen toenemen is het bewijs hiervan op grote schaal beperkt.

Toch hoopt hij dat de resultaten uit dit onderzoek in ogenschouw worden genomen, want hij vult ook aan: ”Het goede nieuws is dat als we CO₂-emissies verminderen naar de eisen uit het klimaatakkoord van Parijs, zal de verwachte impact aanzienlijk worden verminderd.”

Aanpassingsinterventies

Om massale sterfte als gevolg van steeds heviger hittegolven te voorkomen, bevelen de onderzoekers de volgende zes aanpassingsinterventies aan, die met name van belang zijn voor ontwikkelingslanden en tropische en subtropische gebieden:

  • Op individueel niveau moet er meer informatieverstrekking komen
  • Interpersoonlijk: meer informatie delen en leren van strategieën die andere landen toepassen
  • Versterking van de gemeenschapsinfrastructuur. Stimuleren van betrokkenheid van de gemeenschap en aandacht voor kwetsbare groepen
  • Opstellen van formele procedures en voorschriften (bijvoorbeeld het nationale hitteplan van de RIVM)
  • Aandacht voor de gebouwde omgeving, beschikbaarheid van drink- en oppervlaktewater
  • Overheidsbeleid: verbetering van gezondheidsdienst en herverdeling van middelen
Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.