Blijf op de hoogte

Misconcepties over het dierenwelzijn in de melkveehouderij

De melkveehouderij ligt in het publieke debat regelmatig onder vuur. Zo zouden de boeren niet goed voor hun dieren zorgen en worden melkkoeien onder erbarmelijke omstandigheden gestald. Volgens Jehannes Bottema en Rudmer Hilverda van Spinders Dairy Housing Concepts is dit imago niet op waarheid berust.

Hoe is het met het dierenwelzijn in de Nederlandse melkveehouderij gesteld?

Hilverda: “Ik denk dat de Nederlandse melkveehouderij sterk vooroploopt op het gebied van dierenwelzijn. Dat kunnen we zien aan de gemiddelde levensduur en het lage vervangingspercentage van het melkvee. Bijna alle melkveehouders in Nederland werken generatie op generatie vol passie aan het fokken van vaarskalven tot gezonde melkkoeien. Dat geeft een doorsnee melkveehouderijbedrijf in Nederland – ook omdat het veelal familiebedrijven zijn – enorm veel voldoening en arbeidsvreugde.”

Waar komen de misconcepties over de melkveehouderij vandaan?

Bottema: “Er heerst veel onbegrip omdat mensen vaak erg goed zijn in het uiten van hun mening, maar minder aandacht besteden aan het vormen van hun mening. In de krant lezen we bijvoorbeeld regelmatig dat megastallen in strijd zijn met dierenwelzijn, maar dit is pertinent onwaar. Megastallen worden namelijk aangepast en ingericht volgens de nieuwste inzichten. Daar hebben de koeien genoeg ruimte en is er voldoende licht en lucht. De misconcepties worden ook veroorzaakt doordat het gros van de Nederlandse consumenten geen directe band meer heeft met de melkveehouderij. Ze hebben geen familie of vrienden die het werk doen en men komt dus niet met melkveehouders in gesprek. Het is onbegrip bij de burgers over wat boeren doen en waarom zij het doen. En het is onbegrip bij de boeren dat buitenstaanders hen komen vertellen wat zij op hun eigen erf moeten doen. Dit is dus kritiek van buitenaf terwijl het vaak niet goed onderbouwd is. Heel veel dingen lijken simpel totdat je het zelf moet uitvoeren.”

Wat is de wisselwerking tussen dierenwelzijn en de melkveehouderij?

Bottema: “Dierenwelzijn is voor de melkveehouder een van zijn belangrijkste parameters. Een koe die zich goed voelt en gezond is, is een koe die past bij een gezonde bedrijfsvoering. Daar zit geen tegenstelling in. Daarnaast is het genezen van een ziek dier een onaangenaam en tijdrovend proces dat de bedrijfscontinuïteit enorm onder druk zet. Dierenwelzijn en productiviteit zijn dus belangen die permanent parallel lopen.”

Hoe spelen jullie daarop in?

Hilverda: Wij bieden verschillende moderne opties qua stalinrichting die voldoen aan de nieuwe inzichten. Wij kennen de maatlat duurzame veehouderij, zitten bij de veehouders aan tafel en adviseren hen daarin. De aannemers maken het gebouw, de melkmachinefabrikanten leveren de machines en wij verzorgen de complete inrichting inclusief meubilair.”

Bottema: “Wij onderscheiden ons omdat we een bedrijf zijn dat alles in eigen huis ontwikkelt en produceert. Daarnaast maken we bij al onze producten de afweging of het bevorderend werkt voor het comfort van zowel de boer als de koe. Als de boer namelijk weinig comfort beleeft aan de uitvoering van een bepaalde handeling, heeft dat ook zijn weerslag op de koeien. De win-winsituatie die hieruit voortkomt zorgt in alle gevallen voor een onderscheidend product.”

Meer informatie?
https://www.spinder.nl/nl/

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.