Blijf op de hoogte

Nieuw fonds voor ‘veelbelovende zorg’

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een nieuw fonds gepresenteerd, waarmee 105 miljoen euro beschikbaar komt voor ‘veelbelovende zorg’. Het bedrag is bedoeld als subsidie voor ontwikkelaars van nieuwe behandelmethoden, hulpmiddelen en medische technologie. De minister hoopt dat deze zorg daardoor sneller in het basispakket van zorgverzekeringen kan worden opgenomen.

Belangrijke laatste stap

Bruins legt uit dat goede zorgideeën vaak blijven steken in de ontwikkelfase en niet bij de patiënt terechtkomen. De laatste stap richting het basispakket en de patiënt zou namelijk ingewikkeld, duur en tijdrovend zijn. “Vooral voor kleinere bedrijven, individuele onderzoekers of ziekenhuizen is dat reden om af te haken. Dat is echt zonde en ook slecht nieuws voor de patiënten die er mogelijk baat bij hebben. Met deze nieuwe regeling kan die belangrijke laatste stap wél gezet worden.”

Nieuw en laagdrempelig

De nieuwe regeling moet op 1 januari 2019 ingaan. Zij vervangt de huidige regeling van voorwaardelijke toelating die sinds 2012 bestaat, maar in de praktijk lastig uitvoerbaar bleek. In overleg met zorgpartijen is daarom besloten een nieuwe en laagdrempelige regeling te maken. Naar verwachting wordt hiervan vier tot vijf keer meer gebruikgemaakt. Doordat de regeling eenvoudiger is, wordt ook de totale voorbereidings- en onderzoekstijd die nodig is, teruggebracht van 6 naar ongeveer 4 jaar.

Regelingen voor geneesmiddelen en zorgevaluatie

Bruins kondigt ook een soortgelijke regeling aan voor nieuwe geneesmiddelen. Vanwege de verschillen in geldende regels, wordt hiervoor een apart fonds in het leven geroepen. Dit plan wordt de komende periode uitgewerkt en zal voor het einde van het jaar gepresenteerd worden. Datzelfde geldt voor een regeling die bedoeld is om bestaande zorgvormen te evalueren.

Bruins: “Het is heel belangrijk om goed onderzoek te doen naar nieuwe vormen van zorg. En dat geldt net zo goed voor zorg die we misschien al jaren gebruiken. Doet het eigenlijk wel wat we ervan verwachten? Of moeten we overstappen op iets nieuws? Ook hier moeten we goed naar kijken. We willen geen onnodige zorg of zorg die niet werkt in ons basispakket. Daar hebben patiënten niks aan en het geld dat het kost kunnen we veel beter besteden.”

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.